Пошук


 
Номер Назва
 
№ 4(54) (2013): Психологія і суспільство ВАРІАТИВНІСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ1 ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ Анотація  PDF
Сергій Мусатов
 
№ 3(53) (2013): Психологія і суспільство ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Анотація  PDF
Ольга Шаюк
 
№ 3(53) (2013): Психологія і суспільство ОСОБИСТІСНА ВИМОГЛИВІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ Анотація  PDF
Жанна Вірна
 
№ 2(52) (2013): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМЦІВ Анотація  PDF
Тетяна Чернявська
 
№ 2(52) (2013): Психологія і суспільство ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРАКТИКУЮТЬ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНУ МЕДИТАЦІЮ Анотація  PDF
Євген Заїка
 
№ 2(52) (2013): Психологія і суспільство ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ТА АВТОНОМІЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Анастасія Ніжнік
 
№ 2(52) (2013): Психологія і суспільство ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ НАУЦІ Анотація  PDF
Ірина Теслюк
 
№ 1(51) (2013): Психологія і суспільство ДУХОВНІСТЬ І ПСИХОТЕРАПІЯ У ЦІННІСНОМУ СПІВВІДНОШЕННІ Анотація  PDF
Євген Карпенко
 
№ 1(51) (2013): Психологія і суспільство ОСОБИСТІСНЕ СПРИЧИНЕННЯ ДОБРОЧИННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПОВЕДІНКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА Анотація  PDF
Олена Човган
 
№ 1(51) (2013): Психологія і суспільство ЦІННІСТЬ У ПСИХОКУЛЬТУРНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ ЯК ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Олена Морщакова
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ І ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Олександр Дусавицький, Євген Заїка, Ігор Зуєв
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство УСПІШНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМА ПРОГНОСТИЧНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
Вікторія Горбунова
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ПОЛІТИЧНА КАРТИНА СВІТУ МОЛОДІ: ВИЗНАЧЕННЯ, СКЛАДОВІ, ФУНКЦІЇ Анотація  PDF
Оксана Скнар
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство КОНЦЕПТ ДОСВІДУ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ АЛЬФРЕДА АДЛЕРА Анотація  PDF
Анатолій А. Фурман
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ В.А. РОМЕНЦЯ В ПОСТНЕКЛАСИЧНОМУ ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ Анотація  PDF
Зіновія Карпенко
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ВІД ІДЕЙ В.А. РОМЕНЦЯ ДО КУЛЬТУРНОЇ ПЕРСОНОЛОГІЇ Анотація  PDF
Олена Старовойтенко
 
№ 2(48) (2012): Психологія і суспільство ТИПИ, ВИДИ І ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Влада Свєчаревська
 
№ 2(48) (2012): Психологія і суспільство ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРИ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація  PDF
Вікторія Кравченко
 
№ 1(47) (2012): Психологія і суспільство ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЄДНІСТЬ СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО АСПЕКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТ Анотація  PDF
Олександр Губенко
 
№ 1(47) (2012): Психологія і суспільство ЦІННІСНО-ОРІЄНТАЦІЙНИЙ ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ-ПСИХОЛОГА: ВІД МОДЕЛІ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНВАРІАНТІВ Анотація  PDF
Анатолій А. Фурман
 
№ 1(47) (2012): Психологія і суспільство СТРАТЕГІЇ ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ Анотація  PDF
Інна Моначин
 
101 - 121 з 121 результатів << < 1 2 3 4 5 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо