ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Автор(и)

  • Марія Дідора

Ключові слова:

особистість, похилий вік, цінність, ціннісні орієнтації, его-інтеграця, сенс життя

Анотація

У статті аналізуються психологічні особливості ціннісно-смислової сфери осіб післяполудневого віку (К. Юнг), обґрунтовуються фактори їхнього осо-бистісного розвитку чи деградації, описуються результати діагностичного вивчення особливостей їхніх ціннісних орієнтацій за сучасних соціально-економічних умов життя. Зокрема, емпірично виокремлено й охарактеризовано три типи особистостей похилого віку: оптимістичний, гармонійно-реалістичний і песимістичний.

Біографія автора

  • Марія Дідора

    кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Національного педагогічного універистету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Посилання

Анциферова Л.И. Психология старости: особенности развития личности в период поздней взрослости / Л.И. Анциферова // Психологический журнал. - 2001. - Т. 22, № 3. - С. 86-89.

Ермолаева М. Практическая психология старости / М. Ермолаева. - М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. -320 с.

Карпова Н.А. Психологические аспекты смысла жизни / Н.А. Карпова. - 1996. - Т. 17, № 2. - С. 182-186.

Мясищев В.Н. Структура личности и отношение человека к действительности. Психология личности : тексты / В.Н. Мясищев ; под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер,

А.А. Пузырея. — М. : МГУ, 1982. - 348 с.

Обухова Л.Ф. Проблема старения с биологической и психологической точек зрения / Л.Ф. Обухова, О.Б. Обухова, Л.В. Шаповаленко // Психологическая наука и образование. - 2003. - № 3. - С. 25-34.

Порсева Х.О. Психічні особливості ціннісних орієнтацій людей похилого віку / Х.О. Порсева // Педагогіка і психологія. - 2003. - № 3-4. - С. 131-141.

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений / О.В. Хухлаева - М. : Академия, 2002. - 208 с.

Шапарь В.Б. Рабочая книга практического психолога / В.Б. Шапарь. - М. : АСТ, 2005. - 672 с.

Шахматов Н. Ф. Психическое старение: счастливое и болезненное / Н.Ф. Шахматов. - М. : Медицина, 1966. - 304 с.

Этинген Л.Э. Третий возраст / Л.Э. Этинген // Человек. - 2002. - №1. - С. 44-45.

Яцемирская Р. С. Психопатология пожилого и старческого возраста / Р.С. Яцемирская. - М. : Изд-во МГСУ, 2002. - 192 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 366

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.