ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ

Автор(и)

  • Влада Свєчаревська

Ключові слова:

відповідальність, особистість, свобода, наполегливість, відповідальність “перед” і “за”, принцип відповідальності

Анотація

У статті з філософсько-психологічних позицій висвітлюються диференційовані засади відповідальності, що охоплюють релігійну, гносеологічну та етичну її різновиди, а також обґрунтовується зв’язок особистішої свободи, наполегливості та обов’язковості із феноменом відповідальності як вітакультурним явищем, світоглядним принципом та інтегральною особистішою рисою; обстоюється категорійний статус поняття “відповідальність”.

Біографія автора

  • Влада Свєчаревська

    спірантка кафедри психології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Посилання

Браун С. Совершенствование души : Пер. с англ.

- К.: София, 2004. - 352 с.

Брокманн М. Теологические размышления по поводу понятия “ответственность”// Вестник гуманитарного института. - Вып. 2. - Владивосток: Издательство ДВГМА, 2001. - 204 с.

ВиндельбандВ. О свободе воли. - М.: ACT, 2000.

- 208 с.

Интернет-ресурсы: свобода или справедливость? Лучше ответственность!

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. - К.: Лібра, 2001. - 400 с.

Кузьмина Е.И. Психология свободы: теория и практика. - СПб.: Питер, 2007. - 336 с.

Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П.П. Г орностая, Т.М. Титаренко. - К.: Рута, 2001. - 320 с.

СавчинМ.В. Психологія відповідальної поведінки : Монографія. - Івано-Франківськ: Місто HB, 2008. -280 с.

Тернопільська В.І. Відповідальність особистості: гуманітарний аспект // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2004. - № 14. - С 47-50.

Третьяченко В.В, Баранова C.B., Бочонкова Ю.О, ТеренінаЛ.В. та ін. Психологічна культура особистості в умовах глобалізації світу: Монографія/ За заг. ред. Третьяченко В.В. - Луганськ: Світлиця, 2006. - 352 с.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 990

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.