ПРОФЕСІЙНІ ОЧІКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Юрій Царьов
  • Аліна Фрадинська

Ключові слова:

особистість, потреби, мотивація, професійні очікування

Анотація

У статті здійснений аналіз теоретичних поглядів на проблему професійних очікувань майбутніх фахівців на етапі їх первинної професіоналізації. Визначені чинники, які відіграють важливу роль у формуванні уявлень особистості про кар’єрну перспективу як про основу відповідних очікувань.

Біографії авторів

  • Юрій Царьов
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології Інституту соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, м. Хмельницький
  • Аліна Фрадинська
    викладач кафедри психології Інституту соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, м. Хмельницький

Посилання

Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие ддя студентов вузов. / Эвальд Фридрихович Зеер. - М.: Академический проект; Фонд “Мир”, 2008. - 336 с.

Немов P.C. Психология / Роберт Семенович Немов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. -Кн.. 1: Общие основы психологии. - 688 с.

Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учащихся / Юрий Михайлович Орлов. - М.: Просвещение, 1987. - 224 с.

Психологічна енциклопедія / Автор-упоряд. О. М. Степанов. - К. “Академвидав”, 2006. - 424 с.

Реан А.А. Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть: Навчальний посібник / Артур Александрович Реан. - М.: АСТ; СПб.: ЕВРОЗНАК, 2007. - 384 с.

Савчин М.В. Загальна психологія : Навч. посібник / Мирослав Васильович Савчин. - Дрогобич: Посвіт, 2009. - 372 с.

Столяренко Л.Д. Основы психологии : Учеб. пособие / Людмила Дмитриевна Столяренко. - Ростов/ Д: Феникс, 2003. - 672 с.

Завантаження

Як цитувати

Царьов, Юрій, and Аліна Фрадинська. “ПРОФЕСІЙНІ ОЧІКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ”. Психологія і суспільство, no. 1(43), Aug. 2017, pp. 138-44, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/523.

Схожі статті

1-10 з 181

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.