ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ

Автор(и)

  • Іванна Парфанович

Ключові слова:

девіантна поведінка, особистість дівчини, підлітковий вік, юнацький вік, когнітивна, емоційна, вольова сфери особистості

Анотація

Згідно із психологічним підходом до розуміння проблематики дослідження поведінкові девіації дівчат шкільного віку - це наслідок зміщень у їхньому психічному розвитку й самопочуванні. Це передбачає розгляд когнітивної, емоційної, вольової сфер особистості, які сукупно формують спрямованість її розвитку. Психологічними передумовами девіантної поведінки є ті патологічні зміни у психічному розвитку особи, які призводять до порушень у суспільно прийнятих ціннісних орієнтаціях, мотивації діяльності. До таких передумов належать загострене протікання вікових психологічних криз, неадекватність сформованої самооцінки, деформація розвитку Я-концепції та життєвих цінностей, емоційні розлади, що пов’язані з переживаннями, зростанням тривожності, перенесенням психічних травм, стресів, дистресів, депресій, а також невміння дівчатами керувати своїми емоціями і переживаннями, або низька саморегуляція поведінки та підвищена агресивність. Психоемоційний стан, індивідуальні особливості, саморегуляція у пове-дінковому функціонуванні, характер соціальних зв’язків визначають соціально-психічний стан особистості підлітково-юнацького віку. Детермінантами девіантної поведінки дівчат головно є психічні деформації у їхньому розвитку, де підґрунтя становлять певні вікові, медико-біологічні, соціально-педагогічні та соціальні фактори.

Біографія автора

  • Іванна Парфанович
    кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Посилання

Вопросы профилактики и коррекции преступности в подростковом и раннем юношеском возрасте (итоги психодиагностической и коррекционной работы с воспитанниками Павлоградской воспитательно-трудовой колонии в 1998 г. - Днепропетровск, 1999. - 121 с.

Дементьева И. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как следствие семейного неблагополучия // Социальная педагогика. -2005. - №1. - С. 23-30.

Дранищева Э.И. Психологические особенности личности тредновоспитуемых девочек-подростков // Актуальные проблемы социализации девушек-подрост-ков: сборник научных статей / Под общ. ред. Г.М. Лактионовой. - К.: А.Л.Д., 1995. - С. 59-63.

Ершанина Е. Проблема профилактики педагогической запущености подростков // Советская педагогика. - 1984. - №5. - С. 141.

Иванова Е.Ф. О некоторых личностных особенностях женщин с делинквентным поведением // Де-віантна поведінка неповнолітніх і молоді: можливості впливу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції - Харьків, 1994. - С. 241-243.

Кобильченко В.В. Самосвідомість підлітка як важливий регулятор соціальної взаємодії // Педагогіка і психологія. - 1997. - №2. - С. 19-23.

Комарь В.Д. Предупреждение и преодоление отклонений в поведении подростков // Классный руководитель. - 2003. - №4. - С. 86-99.

Рычкова Н.А. Дезадаптивное поведение детей: Диагностика, коррекция, психопрофилактика. Учебно-практическое пособие. - М.: “Издательство ГНОМ и Д”, 2000. - 96 с.

Тагирова F.C. Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными родростками. - М.: Педагогическое общество России, 2003. - 128 с.

Турищева Л.В. Виховання “важких” школярів. Помилки сімейного виховання як причина “важких” школярів // Виховна робота в школі. - 2005. - №4. - С. 37-42.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 408

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.