ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЄДНІСТЬ СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО АСПЕКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТ

Автор(и)

  • Олександр Губенко

Ключові слова:

особистість, творче мислення, інтелектуальна активність, упредметнення, розпредметнення, парадигма

Анотація

У статті розглядається процес творчого мислення у єдності двох складових інтелекту - статичного та динамічного. Визначається специфіка кожного з цих видів інтелектуальної активності й аналізується феномен їхньої взаємодії та взаємодоповнення у творчій діяльності. На підставі дослідження історії
пізнання виділяється також динамічна парадигма розвитку людських знань і висновується важливість процесного обґрунтування особистості як засадничої передумови творення нового знання. Процесуалізація вивчається як перехід від статичного до динамічного мислення, який відбувається шляхом його розпредмет-нення. Аналізуються методологічні засади побудови системи психологічних методик такого розпред-метнення.

Біографія автора

  • Олександр Губенко
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту психології імені Григорія Костюка НАПН України, головний редактор журналу “Практична психологія та соціальна робота”, м. Київ

Посилання

БаллГ.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах). - К., 2007. -170 с.

Любарт Тедд, МушируК, Торджман С, Зенасни Ф. Психология креативности: Пер. с фр. - М.: “Когито-Центр”, 2009. - 215 с.

Губенко О.В. До питання про біполярну природу творчого інтелекту // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - №6. - С. 53-57.

Губенко А.В. Распредмечивание, интеллектуальная ригидность и творчество // Практическая психология и социальная работа. - 2009. - №12. - С. 74-78.

Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту: Монографія. - К.: Нора-Друк, 2003. - 298 с.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. -М.: Политиздат, 1981. - 445 с.

Чернуха I. О. Упредметнення та розупредметнення психічного змісту засобами творчості // Проблеми психології творчості: Зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка. - Т.12, вип. 8. - К., 2009. - С. 326.

Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1975. - 520 с.

Frensch P.A., & Sternberg R.J. (1989), “Expertise and intelligent thinking: When is it worse to know better?”, in R.H. Sternberg (Ed.), Advances in the psychology of human intelligence (Vol. 5, p. 157-188). Hillsdale (NH), Erlbaum.

Hayes I.R. (1989), Cognitive processes in creativity, in I.A. Glover, & C.R. Reynolds (Ed.), Handbook of creativity (p. 135-146). - New York, Plenum. (Цит. за: Любарт Тодд. Психология креативности: Пер. с франц. - М.: Когито-Центр, 2009. - 214 с.)

Horn I.Z. The theory of fluid and crystallized intelligence in relation to concepts of cognitive psychology and again in adulthood //F.I.M. Craik & S.Trehuh (Eds). Aging and cognitive processes. - New York: Plenum, 1989.

Simonton D.K. (1984), Genius, creativity and leadership, Cambridge (MA), Harvard University Press.

Завантаження

Як цитувати

Губенко, Олександр. “ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЄДНІСТЬ СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО АСПЕКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТ”. Психологія і суспільство, no. 1(47), Aug. 2017, pp. 127-35, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/590.

Схожі статті

1-10 з 287

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.