Пошук


 
Номер Назва
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ І ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Олександр Дусавицький, Євген Заїка, Ігор Зуєв
 
№ 4(66) (2016): Психологія і суспільство СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ Анотація  PDF
Олексій Чебикін
 
№ 4(66) (2016): Психологія і суспільство В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИИ ПРО ФІЛОСОФІЮ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Микола Кравець, Степан Павлюк
 
№ 3(65) (2016): Психологія і суспільство СУТНІСТЬ ПАРИТЕТНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Андрій Крисоватий
 
№ 3(65) (2016): Психологія і суспільство ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНЬОЇ ПАРИТЕТНОСТІ: ПАРАДИГМА ДІАЛОГІЧНОСТІ Анотація  PDF
Євген Суліма
 
№ 3(65) (2016): Психологія і суспільство THE PHENOMENON OF SPIRITUAL IN DIMENSIONS OF IRRATIONAL: THE CONTEXT OF INTUITION AND FAITH Анотація  PDF
Наталія Іванова
 
№ 1(63) (2016): Психологія і суспільство МОДЕЛІ І СХЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація  PDF
Тетяна Надвинична
 
№ 4(62) (2015): Психологія і суспільство МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ПРАВОЗНАВСТВА: СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ Анотація  PDF
Михайло Кельман
 
№ 3(61) (2015): Психологія і суспільство СИСТЕМА СТАНІСЛАВСЬКОГО ЯК НАУКА Анотація  PDF
Петро Єршов
 
№ 2(60) (2015): Психологія і суспільство СВІТ МЕТОДОЛОГІЇ Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман
 
№ 1(59) (2015): Психологія і суспільство СКЛАДОВІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМФОРТНОСТІ СУЧАСНОГО УРОКУ Анотація  PDF
Ірина Рибіна
 
№ 1(59) (2015): Психологія і суспільство РЕФЛЕКСІЯ Анотація  PDF
Георгій Щедровицький
 
№ 4(58) (2014): Психологія і суспільство ЦИКЛІЧНО-ВЧИНКОВА МОДЕЛЬ ГРИ ЯК ОНТОФЕНОМЕНАЛЬНОЇ ДАННОСТІ Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук
 
№ 2(56) (2014): Психологія і суспільство РЕФЛЕКСИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ Анотація  PDF
Євген Заїка, Олексій Зімовін
 
№ 1(55) (2014): Психологія і суспільство ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ Анотація  PDF
Галина Гірняк, Андрій Гірняк
 
№ 1(55) (2014): Психологія і суспільство ЗАСАДНИЧІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман
 
№ 2(52) (2013): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМЦІВ Анотація  PDF
Тетяна Чернявська
 
№ 2(52) (2013): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА УНІВЕРСИТЕТУ: ВІД МОДЕЛІ ДО ТЕХНОЛОГІЇ Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинтна
 
№ 1 (2000): Психологія і суспільство АРХІТЕКТОНІКА ТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВААЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Анатолій Фурман
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство УСПІШНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМА ПРОГНОСТИЧНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
Вікторія Горбунова
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОЗИЦІЙ СУБ'ЄКТНОГО ПІДХОДУ В ПСИХОЛОГІЇ Анотація  PDF
Віктор Москалець
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ Анотація  PDF
Володимир Ярошовець
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ВЧИНКОВА ПРИРОДА ПРАКТИКИ (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним) Анотація  PDF
Шамсутдін Алієв, Петро М’ясоїд, Анатолій В. Фурман
 
№ 2(48) (2012): Психологія і суспільство СОЦІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ Анотація  PDF
Олексій Шевяков
 
№ 3(45) (2011): Психологія і суспільство ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація  PDF
Галина Гірняк
 
26 - 50 з 75 результатів << < 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо