ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМЦІВ

Автор(и)

  • Тетяна Чернявська

Ключові слова:

підприємницька діяльність, особистість, потребо-мотиваційна сфера, актуалізація (піднесення) потреб, мотивація, ієрархія потреб, ефективність діяльності

Анотація

У статті аналізуються теоретичні підходи до психологічного пізнання потребо-мотиваційної сфери особистості. Здійснене порівняльне дослідження особливостей сформованості потреб різних рівнів у підприємців-початківців і досвідчених фахівців у контексті використання теоретичної концепції А. Маслова. Емпірично показано, що має місце деяке піднесення, тобто ситуаційна і навіть особистісна, актуалізація їхніх потреб, що особливо характерно для тих, хто тільки розпочинає чи розпочав свій бізнес. Отримані результати збагачення потребо-мотиваційної сфери українських підприємців дають підстави рекомендувати мотиваційний тренінг як важливий психологічний інструмент підвищення ефективності їхньої професійної діяльності.

Біографія автора

  • Тетяна Чернявська
    доктор психологічних наук, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Національного університету імені Іллі Мечникова, м. Одеса

Посилання

Аргайл М., Фернхем А., Грахам Дж. Концепт ситуации в различных областях психологии. Психология социальных ситуаций / Под ред. Н.В. Гришиной. - СПб., 2001. - С. 41-58.

Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеев. - М.: Мысль, 1976. - 158 с.

Дейнека О.С. Экономическая психология / О.С. Дейнека. - СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2000. - 160 с.

Додонов Б.И. Структура и динамика мотивов деятельности / Б.И. Додонов // Вопросы психологии. -1984. - № 4. - С. 126-130.

Журавлев А.Л., Позняков В.П. Социальнопсихологические проблемы становления российского предпринимательства / А.А. Журавлев, В.П. Позняков // Малое предпринимательство в контексте российских реформ и мирового опыта. - М., 1995. - С. 82-102.

Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. - М: Логос, 2002. - 384 с.

МаслоуА.Г. Мотивация и личность / А.Г. Маслоу: [пер: с англ.]. -СПб.: Издат. группа “Евразия”, 1999. -478 с.

Нюттен Ж. Мотивация // Экспериментальная психология / Ред. П. Фресс, Ж. Пиаже / Пер. с франц. -М., 1986. - Гл. XV.

Чернявская Т.П. Психология успешности личности в бизнесе: [монография] / Т.П. Чернявская. - Одесса: Астропринт, 2010. - 288 с.

Чирикова А.Е. Лидеры р оссийского предпринимательства: менталитет, смыслы, ценности / А.Е. Чирикова. - М.: Институт социологии РАН, 1997. - 198 с.

Brockhaus R. H. The psychology of entrepreneur // Encyclopedia of Entrepreneurship. - NJ.: Prentice-Hall, 1982. - P. 39-57.

McClelland D, Atkinson J., Clark R., Lowell E. The Achievement Motive. - N.Y., 1953. - 375 р.

Murray H. Explorations in Personality. - N.Y., 1938. - 321 p.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 423

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.