Авторська програма із дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”

Анатолій Васильович Фурман

Анотація


Пропонована авторська розробка підготовлена на початку 2015 року, неодноразово доопрацьовувалась і пройшла багаторазову успішну апробацію на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки упродовж наступних восьми років з академічного вишколу докторів філософії зі спеціальностей: 011 – Освітні, педагогічні науки; 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;  032 – Історія та археологія; 051 – Економіка; 053 – Політологія;  053 – Психологія; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 081 – Право; 121 – Інженерія програмного забезпечення; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія; 124 – Системний аналіз; 125 – Кібербезпека; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегральні технології; 201 – Агрономія; 232 – Соціальне забезпечення; 281 – Публічне управління та адміністрування; 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 292 – Міжнародні економічні відносини, що в різний час пройшли результативну акредитацію. До прикладу, спеціальність «Психологія» блискуче акредитована у червні 2020 року, що підтверджує відповідний Сертифікат про акредитацію освітньої програми, виданий Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти (дата видачі 16.10.2020 за № 647. Голова Квіт С.М.).


Ключові слова


методологія; наукові дослідження

Повний текст:

PDF>PDF


DOI: https://doi.org/10.35774/pis2023.01.209

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)