Оновлена світоглядна мапа буття, осмисленого в суспільному та особистісному вимірах

Автор(и)

  • Анатолій Васильович Фурман доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, співголова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, генерал-полковник українського і зарубіжного козацтва, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль a.furman@tneu.edu.ua ORCID: 0000-0003-1550-6955 ResearcherID: G-4932-2017 http://orcid.org/0000-0003-1550-6955
  • Анатолій Олексійович Довгань доктор філософських наук, професор, професор кафедри українознавства та філософії Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, м. Тернопіль. kaf_fil@tu.edu.te.ua

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.148

Ключові слова:

метафізика, буття, людина, суспільство, особистість, першооснова (пракоріння, первоначала), принцип, субстанція, матеріальне, духовне, теорія, парадигма

Анотація

Стаття містить критичний і водночас конструктивний матеріал, що здобутий у результаті розмірковувань, тематизацій та узагальнень, які навіяні монографією відомого українського філософа і психолога Володимира Сабадухи “Метафізика суспільного та особистісного буття” (2019). Вона присвячена рефлексивному висвітленню історично розлогого й антропологічно центрованого дослідження першооснов (первоначал) спільножиттєвого людського буття в контексті глобального кризового стану розвитку людства, зреалізовує принципи і нормативи принципу чотириступеневої духовної ієрархії людини (залежна особа, посередня людина, особистість, геній), пропонуючи метафізичну теорію особистості та авторський парадигмальний підхід до розвитку людини і суспільства як до відповіді на глобальні виклики й до розуміння філософських положень персоналізму і ролі метафізичних та концептуальних персонажів в умовах зламу-переходу знеособленого існування. Доведено, що першоосновами суспільного буття постають пріоритети духовного над матеріальним та особистості над людиною маси. Водночас аргументовано сьогочасне переважання у філософській і суспільній свідомості знеособленої парадигми буття над особистісною, яка все ж має гносеологічне підґрунтя і певні перспективи утвердитися в майбутньому. Розмежування різновидів людини автор монографії здійснює на основі застосування методологеми поділу буттєвого плину суспільства і людини на духовне і матеріальне. І вже на підставі інтерпретації змісту цих двох модусів буття диференціює чотири головних типи людини – залежна, посередня, особистість, геній. Обґрунтовано, що будь-яке людське знання має бути підпорядковане духовній самореалізації людини, а не розбудові сфери споживання, вигоди, соціального обивательства. Крім того, автором сформульовані концептуальні засади ідеології персоналізму, яка і від філософів вимагає повернення пріоритетного особистісного положення у суспільстві і відповідальності за світоглядну цінність висловлюваних ними думок, узагальнень, текстів. Загалом презентована монографія реконструює філософськи зрілу дослідницьку стратегію соціогуманітарних наук, змінює її загальноприйняту методологічну оптику.

Посилання

Костенко Л.В. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. Психологія і суспільство. 2015. №1. С. 6-16.

Рыбалка В.В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие. Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко. 2015. 872 с.

Сабадуха В.О. Метафізика суспільного та особистісного буття : монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 647 с.

Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. 175 с.

Сабадуха В.О., Гречаний О.Ф. Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним : монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2015. 211 с.

Фурман А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 508 с.

Фурман А.А., Фурман А.В. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії (частина перша). Психологія і суспільство. 2018. №1-2. С.25-26.

Фурман А.В. Ґенеза толерантності та перспективи українотворення (комплексний проект). Психологія і суспільство. 2013. №1. С. 6-20.

Фурман А.В. Національна ідея – щит і меч українства. Психологія і суспільство. 2012. №3. С 6-10.

Завантаження

Опубліковано

2019-12-16

Як цитувати

Фурман, Анатолій Васильович, and Анатолій Олексійович Довгань. “Оновлена світоглядна мапа буття, осмисленого в суспільному та особистісному вимірах”. Психологія і суспільство, no. 3-4, Dec. 2019, pp. 148-56, https://doi.org/10.35774/pis2019.03.148.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 363

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.