В.А. РОМЕНЕЦЬ - ФУНДАТОР ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Автор(и)

  • Іван Данилюк

Ключові слова:

В. А. Роменець, психологія творчості, М.М. Бахтин, учинковий принцип, взаемозв’язок культури й психології, вчинковий характер структури творчого процесу

Анотація

У статті зазначається, що В. А. Роменець відкрив перспективні шляхи розвитку психологічної науки. Дослідження історії психології, історичної психології, психології творчості здійснювалося ним через формат категорії вчинку, що є логічним осередком суб’єкта психічної активності. Сцієніистське мислення, котре домінувало у психології наприкінці УК - на початку XX століття, пояснює психіку як засіб для цілей, тоді як “друга психологія” (за визначенням В. Вундта), що використовує культурно-історичний підхід, наполягає на тлумаченні психіки як мети у собі самій. Фундатором психології, яка відводить культурі центральну роль в українській науці, є академік Володимир Роменець. У підсумку це дозволило у багатьох випадках визначити психологію через культуру, а факти культури через психічну організацію індивідуального світу Я людини. Стверджується, що дійсним чинником поведінки є культура як психологічний феномен або психіка як культурний феномен. Особливу увагу тут надано післядії як совісті вчинку.

Біографія автора

  • Іван Данилюк

    доктор психологічних наук, доцент, в.о. декана психологічного факультету, завідувач кафедри загальної психології Національного університету імені Тараса Шевчнка, м. Київ

Посилання

Бахтин М.М. К философии поступка / М.М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. - М.: Наука, 1986. - С. 80-160.

Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / М. Коул. - М. : “Когито-Центр”, Изд-во “Институт психологии РАН”, 1997. - 432 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-ій річниці з Дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Роменець В.А. Виховання творчих здібностей у студентів / В.А. Роменець. - К. : Вища школа, 1973. - 96 с.

Роменець В.А. Історія психології : Стародавній світ. Середні віки. Відродження : [навч. посібник] / В.

А. Роменець. - К. : Либідь, 2005. - 916 с.

Роменець В.А. Історія психології : XVII століття. Епоха Просвітництва : [навч. посібник] / В.А. Роменець. - К. : Либідь, 2006. - 1000 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття : [навч. посібник] / В.А. Роменець. - К. : Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття : [навч. посібник] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К. : Либідь, 1998. - 989 с.

Роменець В.А. Психологія творчості / В.А. Роменець. - К. : Либідь, 2001. - 288 с.

Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість / В.А. Роменець. - К. : Наукова думка, 1965. - 151 с.

Роменець В.А. Xудожні антецеденти психологічного самопізнання народу : “Енеїда” І.П. Котляревського / В.А. Роменець // Проблеми соціальної психології. - К. : Либідь, 1992. - Вип. 2. - С. 32- 38.

Тульвисте П. Культурно-историческое развитие вербального мышления / П. Тульвисте. - Таллинн : Валгус, 1988. - 342 с.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 994

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.