СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ

Автор(и)

  • Юрій Москаль Національний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

економічна ідентичність, декларована ідентичність, економічна ідентифікація, економічна категорізація, економічний статус, економічне Я, суб’єктивна шкала добробуту, двополярна система “багатство - бідність”

Анотація

Мета статті - обґрунтувати економічну ідентичність як окрему складову сфери економічної самосвідомості особистості, у т. ч. виділити сутнісне наповнення економічної ідентичності, визначити її структуру, дослідити взаємозв’язок з іншими видами ідентичності.

Біографія автора

  • Юрій Москаль, Національний економічний університет, м. Тернопіль

    науковий співробітник НДІ методології і економіки вищої освіти Національного економічного університету, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Гуменюк О. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Джемс У. Психология. - М.: Педагогика, 1991. - 367 с.

Журавлев А.Л. Взаимодействие социально-психологических и социально-психологических феноменов в изменяющемся обществе // Социальная психология экономического поведения. - М.: Наука, 1999. - С. 8-27.

Журавлев А.Л., Журавлева Н.А. Влияние субъективного экономического статуса на экономическое сознание личности // Социально-психологическая динамика в условиях экономических изменений. - М.: ИП РАН, 1998. - С. 221-245.

Москаль Ю. Вітакультурне обґрунтування сучасної цивілі-заційної ідентичності // Інститут експериментальних систем освіти: Інформаційний бюлетень. - Випуск 4. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - С. 27-28.

Москаль Ю. Ідентифікація та ідентичність у суспільному форматі теоретичного аналізу // Психологія і суспільство. -2005. - №3. - С. 97-108.

Позняков В.П. Психологические отношения субъектов экономической деятельности. - М.: ИП РАН, 2000.

Социальная психология экономического поведения. - М.: Наука, 1999.

Фурман А. Ідея професійного методологування. - К., 2007. - 160 с. (у друці).

Хащенко В.А., Шибанова Е.С. Представления о богатом и бедном человеке в различных социально-экономических группах // Современная психология: состояние и перспективы исследования. - М.: ИП РАН, 2002. - Ч. 2. - С. 332-346.

Хащенко В.А. Социально-психологический подход к анализу экономического самосознания личности // Ежегодник росс. психол. общества. Материалы Ш Всеросс. съезда психологов. - 25-28 июня 2003 г. - СПб., 2003. - Т. 8. - С. 164-168.

Хащенко В.А. Экономическая идентичность личности: психологические детерминанты формирования // Экономическая психология. - 2004. - Т. 25, №5. - С. 32-49.

Проблемы экономической психологии / Отв. ред. А. Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко. - М.: ИП РАН, 2004. - Т. 1.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М.: Прогресс, 1996. - 349 с.

Deschamps J. C, Devos T. Regarding the relationship between social identity and personal identity // Social identity: International perspective / Eds. Worchel S., Morales J., Paez D., Deschamps J. - N.Y.: Sage Publ., 1998. - P. 1-12.

Jaromowic M. Self-We-Others schemata and social identifications // Social identity: International perspective. - N.Y.: Sage Publ., 1998. - P. 1-12.

Lea S., Tarpy R., Webley P. The individual in the economy. -Cambridge: Cambridge University Press, 1987. - P. 627.

Завантаження

Як цитувати

Москаль, Юрій. “СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ”. Психологія і суспільство, no. 3(29), June 2017, pp. 98-102, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/307.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 870

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.