Ксеноманія у шатах ксенофобії: залякування заради чужинського панування

Автор(и)

  • Сергій Болтівець Сергій Болтівець – доктор психологічних наук, професор, керівник реабілітаційних програм Клініки активної терапії особливих станів, голова Українського товариства гіпнозу, заступник головного редактора і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ. boltivetssergij@i.ua ORCID: 0000-0003-4432-5272 ResearcherID: U-3069-2018 http://orcid.org/0000-0003-4432-5272

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2023.01.026

Ключові слова:

українська людина, психологічна дихотомія, чужомовні запозичення, імплантація ксенофобії, відсутність ксеноманії, настановлене сприйняття, українська мова

Анотація

Стаття розкриває психологічну дихотомію чужомовних запозичень, якими подібно до інвалідних протезів за відсутності певних тілесних органів користується українська людина, відсутня  к с е н о м а н і я, хоча запозичена і нав’язливо імплантовувана ксенофобія активно прищеплюється масовій свідомості громадян. Здавна українців відваджують від чужобоязні, привчають до сприйняття чужого за своє і, більше того, до настановленого сприйняття чужого як набагато кращого за своє, щоб потім звинуватити у крадіжках чужої інтелектуальної власності та у вродженій нездатності до творення достойного власного. У цьому аналітичному контексті помилковим є упередження, що українська мова виключно запозичує чужі слова і поняття, адже без цього нездатна до повноцінного функціонування – творення власних лексичних форм відображення постійно змінного світу. Привернуто увагу до психологічних засобів знищення свідомості поколінь українців як колонізованих, для котрих підходили будь-які носії-одиниці інших мов, крім принижуваної мови завойованого народу. Головним у цьому психосоціальному приниженні є те, що зверхник використовує незрозумілі аборигенам мовні конструкти, сплутуючи і дезорганізуючи їхню свідомість. Висвітлено психологічний механізм насильства зовнішнього над внутрішнім, у результаті якого процеси психоментального дозрівання набувають тих оприявнених форм, які унеможливлюють постання прийнятних. Зовнішнє заповнює лакуну внутрішнього і цим самим цивілізація отримує стандартизовану й отже вторинну особистість, штамповану у своєму внутрішньому на конвеєрі зовнішньої експансії психосоціального тиску. На прикладах проілюстровано психозмістовий ландшафт соцієтальних небезпек знецінення власного, а з ним і кожного громадянина, шляхом вивищення чужого, не створеного власними зусиллями, працею, розумом. Розкрито основні засади психогігієни людини і суспільства, що визначають рівновагу взаємних ставлень, при порушенні яких виникають дисфункції, дисгармонії і, як наслідок, патології функціонування. Відзначено, що дисфункція, яка виникла під впливом несприятливих обставин, призводить до дисгармонії насамперед у сприйманні українством власного Ми-образу і Я-образу кожною окремою людиною в ньому, яка узалежнена від викривленої суспільної самооцінки. Обґрунтовано основний психогігієнічний принцип суспільної рівноваги між стабільністю і змінами, що вимагає від психологів відновлення балансу ставлень у дихотомії ксенофобії і ксеноманії, до вивчення якої закликає читачів пропонована стаття.

Посилання

Polishchuk Y.A. (2007). Vybrani pratsi: do 100-richchia vid dnia narodzhennia vydatnoho psykhiatra [Selected works: to the 100th anniversary of the birth of an outstanding psychiatrist]. Kyiv: Natsionalna medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity imeni P.L.Shupyka [in Ukrainian].

Ksenofiliia. Wikiwand. From Wikipedia, the free encyclopedia. https://www.wikiwand.com/uk [in Ukrainian].

Ksenofiliia [Xenophilia]. Psykholohis. Entsyklopediia praktychnoi psykholohii. http://psychologis.com.ua/ksenofiliya.htm [in Ukrainian].

Kryzhanych Yu. (1663-1666). Polityka. Rozdil 12. Pro chuzheskaz (chuzhebissia) [Policy. Chapter 12. About chuzheskaz (foreign tales)]. Biblioteka khronosu. Khronos. http://www.hrono.ru/libris/lib_k/krizh12.php [in Ukrainian].

Bukva A. V komertsii oznachaie aktseptovanyi (1897). [The letter A. In commerce means accepted]. Mistse vydannia i rik vidsutni [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (2007) [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language] / Uklad. I holov. red. V.T. Busel. Kyiv-Irpin: VTF «Perun» [in Ukrainian]

Furman O. (2018). Ia-kontseptsiia yak predmet bahatoaspektnoho teoretyzuvannia [Self-concept as the subject of multi-aspect theorizing]. Psykholohiya і suspilstvo - Psychology and society, 1-2, 38-67 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.038

Liubyva T.Ia. (2014). Ksenofobiia [Xenophobia]. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. Tom 15. Kot - Kuz. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kobzin D.O., Sheiko R.V., Martynenko O.A., Belousov Yu.L. (2008). Ksenofobiia v konteksti polietnichnosti ukrainskoho suspilstva [Xenophobia in the context of multi-ethnicity of Ukrainian society]. Rezultaty sotsiolohichnoho doslidzhennia. Kharkiv. https://khpg.org/1233953072 [in Ukrainian].

Praktychne pravo: na poperedzhennia ksenofobii Practical law: to prevent xenophobia].(2011).: Navch. posib. / za red. Halaia A.O. Kyiv: KNT [in Ukrainian].

Hrynchak A.A. (2018). Protydiia rasyzmu, ksenofobii ta ekstremizmu: navchalnyi posibnyk [Countering racism, xenophobia and extremism: a training manual]. Pidhotovleno v ramkakh realizatsii i za pidtrymky Prohramy Yevropeiskoho Soiuzu ERASMUS+ 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP «European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova». HRLAW. Kyiv: Ministerstvo osvity ta nauky Ukrainy [in Ukrainian].

Kostenko L. (1999). Humanitarna aura natsii, abo Defekt holovnoho dzerkala. [Humanitarian aura the nation, or defech the main marror]. Psykholohiya і suspilstvo - Psychology and society, 1, 6-15 [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

2023-03-29

Як цитувати

Болтівець, Сергій. “Ксеноманія у шатах ксенофобії: залякування заради чужинського панування”. Психологія і суспільство, no. 1, Mar. 2023, pp. 26-35, https://doi.org/10.35774/pis2023.01.026.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 222

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.