Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1 (2020): Психологія і суспільство Концепція розвитку професійних творчих здібностей майбутніх психологів Анотація  PDF
Сергій Шандрук
 
№ 3-4 (2018): Психологія і суспільство Особистісна адаптованість як багатопараметричне психодуховне утворення Анотація  PDF
Ірина Ревасевич
 
№ 2 (2020): Психологія і суспільство Креативність як психологічне явище і його понятійна реінтерпретація Анотація  PDF
Володимир Шафранський
 
№ 1 (2019): Психологія і суспільство Школа виховання творчих здібностей В.А. Роменця: витоки успіху Анотація  PDF
Іван Данилюк, Ілля Ягіяєв
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ І ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ПІДЛІТКІВ Анотація  PDF
Сергій Шандрук
 
№ 3(69) (2017): Психологія і суспільство ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПІЗНАННЯ Анотація  PDF
Юрій Кузнецов
 
№ 2(68) (2017): Психологія і суспільство ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ КРИЗИ СУСПІЛЬНИХ НОРМ Анотація  PDF
Олександр Губенко
 
№ 2(44) (2011): Психологія і суспільство СМЕРТЬ ЯК ЧИННИК СМИСЛОЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ (ЧИТАЮЧИ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ) Анотація  PDF
Шамсутдін Алієв
 
№ 1(31) (2008): Психологія і суспільство ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СЛІДЧОГО Анотація  PDF
Олег Синеокий
 
№ 2(28) (2007): Психологія і суспільство ПОЗИТИВНЕ ЗБАГАЧЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ДОВКІЛЛЯ Анотація  PDF
Наталія Бамбурак
 
№ 3(25) (2006): Психологія і суспільство ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ її ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ Анотація  PDF
Вікторія Олексюк
 
№ 3(25) (2006): Психологія і суспільство ЄДНІСТЬ КУЛЬТУРИ ТА ОСОБИСТОСТІ: ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ Анотація  PDF
Олена Морщакова
 
№ 4(14) (2003): Психологія і суспільство ОБРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ОРГСИСТЕМИ Анотація  PDF
Ірина Ревасевич
 
№ 3(53) (2013): Психологія і суспільство ПАРАДИГМА ЯК ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман
 
№ 3(61) (2015): Психологія і суспільство ТВОРЧІСТЬ ЯК УПОТУЖНЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Сергій Шандрук
 
№ 3(61) (2015): Психологія і суспільство СИСТЕМА СТАНІСЛАВСЬКОГО ЯК НАУКА Анотація  PDF
Петро Єршов
 
№ 4(58) (2014): Психологія і суспільство СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУ, МИСЛЕННЯ, МОВЛЕННЯ, СВІДОМОСТІ ЯК ПСИХОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДАННОСТЕЙ Анотація  PDF
Віктор Москалець
 
№ 1(55) (2014): Психологія і суспільство ТАРАС ШЕВЧЕНКО ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЛАД РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: АРХІТЕКТОНІКА ПРОТИСТОЯННЯ Анотація  PDF
Михайло Лучко
 
№ 1(55) (2014): Психологія і суспільство РЕФЛЕКСИВНИМ АНАЛІЗ "ПСАЛМІВ ДАВИДОВИХ" ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Анотація  PDF
Микола Кубаєвський, Світлана Лук ’яненко
 
№ 2 (4) (2001): Психологія і суспільство МЕХАНІЗМ ТВОРЧОСТІ : РУЙНУВАННЯ І ВІДРОДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ Анотація  PDF
Віктор Клименко
 
№ 1(51) (2013): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Олег Ткачук
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ В.А. РОМЕНЦЯ В ПОСТНЕКЛАСИЧНОМУ ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ Анотація  PDF
Зіновія Карпенко
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ВЧИНОК ЯК ЗАПОРУКА НАУКОВОГО БЕЗСМЕРТЯ (ПАМ'ЯТІ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ) Анотація  PDF
Тетяна Марцинковська
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ВЧИНКОВА ПРИРОДА ПРАКТИКИ (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним) Анотація  PDF
Шамсутдін Алієв, Петро М’ясоїд, Анатолій В. Фурман
 
1 - 24 з 24 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо