Креативність як психологічне явище і його понятійна реінтерпретація

Автор(и)

  • Володимир Шафранський кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль. v_shafran@ukr.net ORCID: 0000-0003-4534-8708 ResearcherID: U-7565-2017 http://orcid.org/0000-0003-4534-8708

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2020.02.089

Ключові слова:

креативність, творчість, особистість, винахідливість, креативний процес, обдарованість, проблема, проблемно-діалогічна ситуація, креативний продукт

Анотація

У статті обґрунтовано креативність як вагомий чинник досягнення на життєвому шляху людини успіху у різних соціономічних, виробничих та управлінських сферах діяльності, оскільки завдяки їй здійснюється культурний поступ і науково-технічний прогрес суспільства. Проаналізовано понятійні визначення креативності і творчості як схожих і водночас відмінних феноменів історико-психологічного дискурсу. Доведено, що термін “креативність” характеризується специфічним змістово-сутнісним наповненням, який має чотири головних інваріанти: як творча інтелектуальна активність особи, котра продукує ідеї і доводить їх до практичного втілення (здатність особи породжувати незвичні ідеї; уникати традиційних схем мислення; оперативно й найкращим чином розв’язувати проблемні ситуації), що об’єктивується у життєвих ситуаціях як щось унікальне та оригінальне; як особистісна значуща риса-якість самої людини; як творчі можливості, котрі потенційно оприявнюються як у пошуковій праці, так і у прикладних аспектах повсякдення людини; як здатність генерувати оригінальні ідеї, нетрадиційні шляхи і способи розв’язання проблемних завдань; як спроможність актуалізувати свій розумовий потенціал під час прийняття авторських рішень. Воднораз креативність обгрунтовано як психологічне явище і здійснено його понятійну реінтерпретацію, що охоплює ідеї, знання, смисли, концепти, інтелектуальні продукти, які є унікальними і новими, виявляють творчі можливості людини як у пізнавальній сфері, так і в практико зорієнтованих справах. Окреслена модель креативної особистості, що охоплює когнітивно-творчі, мотиваційно-креативні, винахідливо-цільові, вербально-продуктивні та емоційно-креативні компоненти, які в діалектичній психозмістовій єдності дають змогу їй створити творчий продукт.

Посилання

Bartkiv, O. S., Durmanenko, Ye. A. (2012). Formuvannia kreatyvnosti maibutnikh fakhivtsiv v umovakh universytetu [Formation of creativity of future specialists in the university]. Nauk. visnyk Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky – Scientific Bulletin of Volyn. Lesya Ukrainka national uiversity, 8(233), 91-93 [in Ukrainian].

Bohoiavlenskaia, D.B. (2002). Psykholohyia tvorcheskykh sposobnostei: ucheb. posob [Psychology of Creativity: A Study Guide]. Moskva [in Russian].

Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-ty richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana: kolektyvna monohrafiia (2019) [Vitacultural methodology: anthology. To the 25th anniversary of the scientific school of Professor A.V. Furman: a collective monograph]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen (2006) / za red. V.O. Moliako, O.L. Muzyky [Abilities, creativity, talent: theory, methods, research results]. Zhytomyr [in Ukrainian].

Ylyn, E. P. (2009). Psykholohyia tvorchestva, kreatyvnosty, odarennosty [Psychology of creativity, creativity, giftedness]. Sankt-Peterburh [in Russian].

Klymenko, V.V. (2006). Psykholohiia tvorchosti: navch. posib. [Psychology of creativity: A Study Guide]. Kyiv [in Ukrainian].

Lytvynenko, S. (2006). Kreatyvnist yak zahalna zdibnist do tvorchosti: suchasni pidkhody [Creativity as a general ability to create: modern approaches]. Zbirnyk naukovykh prats Рoltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni V.H. Korolenka. Seriia “Pedahohichni nauky” – Collection of scientific works of Poltava State Pedagogical University named after V.G. Korolenka. Pedagogical Sciences Series, 3 (50), 215-219 [in Ukrainian].

Loboda, O. V. (2017). Kreatyvnist yak systemoutvoriuvalnyi faktor struktury osobystosti maibutnoho praktychnoho psykholoha [Creativity as a system-forming factor of the personality structure of the future practical psychologist]. http://conference. mdpu.org. ua/viewtopic [in Ukrainian].

Luchanska, V. (2007). Problema kreatyvnosti v suchasnii psykholohii [The problem of creativity in modern psychology]. Sotsialna psykholohiia – Social Psychology, 3, 154-161 [in Ukrainian].

Maister-klas Edvarda de Bono “Kurs kreatyvnoho myslennia v menedzhmenti” (2017) [Edward de Bono Master Class “Creative Thinking Course in Management”]. http://www.management.com.ua/events/bono.html [in Ukrainian].

Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-ty richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana: kolektyvna monohrafiia (2019). [Methodology and psychology of humanities cognition. To the 25th anniversary of the scientific school of Professor A.V. Furman: a collective monograph]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Moliako, V.A. (1994). Problemy psykholohyy tvorchestva v razrabotke podkhoda k yzuchenyiu odarennosty [Problems of creative psychology and development of an approach to the study of giftedness]. Voprosy psykholohyy – Questions of psychology, 5, 86-95 [in Russian].

Razvytye tvorcheskoi aktyvnosty shkolnykov (1991) / pod red. А.М. Matiushkyna [The development of creative activity of students]. Moskva [in Russian].

Romenets, V.A. (2018). Vykhovannia tvorchykh zdibnostei u studentiv [Education of creative abilities in students]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3-4, 178-223 [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2001). Psykholohiia tvorchosti: navch posib. [Psychology of creativity: A Study Guide]. Kyiv [in Ukrainian].

Samoilov, O.Ie. (2006). Dialohika transtsendentnoho prohnozu [Dialogue of transcendental forecast]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 93-110 [in Ukrainian].

Samoilov, O.Ie. (2020). Dialohika formotvorennia idei yak zasobu myslennia [Dialogue of idea formation as a means of thinking]. Psykholohiia i suspilstvo– Psychology and society, 3, 5-32 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia: monohrafiia [The idea and content of professional methodology: a monograph]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (1989). Problemno-dialohichna sytuatsiia yak umova rozvytku piznavalnoi aktyvnosti shkoliariv u protsesi navchannia [Problem-dialogue situation as a condition for the development of cognitive activity of students in the learning process]. Psykholohiia – Psychology, 33, 16-25 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2007). Teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii: psykholoho-dydaktychnyi aspekt: monohrafiia [Theory of problem educational situations: psychological and didactic aspect: monograph]. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Furman, A.V., Shandruk, S.K. (2014). Orhanizatsiino-diialnisni ihry u vyshchii shkoli: monohrafiia [Organizational and activity games in high school: monograph]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Shandruk, S.K. (2020). Kontseptsiia rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh psykholohiv [The concept of development of professional creative abilities of future psychologists]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 35-55 [in Ukrainian].

Shandruk, S.K. (2012). Psykholohichni osoblyvosti zahalnoi i tvorchoi obdarovanosti pidlitkiv [Psychological features of general and creative talent of adolescents]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 161-166 [in Ukrainian].

Shandruk, S.K. (2015). Psykholohiia profesiinykh tvorchykh zdibnostei: monohrafiia [Psychology of professional creative abilities: monograph]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Shandruk, S.K. (2015). Tvorchist yak upotuzhnennia zdibnostei osobystosti [Creativity as strengthening the abilities of the individual]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 86-91 [in Ukrainian].

Shandruk, S.K. (2015). Teoretychna model rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei osobystosti praktychnoho psykholoha [Theoretical model of development of professional creative abilities of the personality of the practical psychologist]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society,4, 107-121 [in Ukrainian].

Shchedrovytskyi, H.P. (2006). Orhanizatsiino-diialnisna hra yak nova forma orhanizatsii ta metod rozvytku kolektyvnoi myslediialnosti [Organizational-activity game as a new form of organization and method of development of collective thinking]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society,3, 58-69 [in Ukrainian].

Furman, A., Kytsepal, S., Prykhodko, T., Krylova, S., Gliznutsa, M., Vykhovanets, Z. (2020). Intelligense, creativity, psyhological and personal gualitties of employees as factors of real achievemens. International Zournal of Management, 11 (4), 316-325 [in English].

Завантаження

Як цитувати

Шафранський, Володимир. “Креативність як психологічне явище і його понятійна реінтерпретація”. Психологія і суспільство, vol. 80, no. 2, Jan. 2021, pp. 89-97, https://doi.org/10.35774/pis2020.02.089.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 352

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.