ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Олег Ткачук

Ключові слова:

емпірична психологія, психофізика, діалектико-матеріалістичний підхід, свідомість, підсвідомість, архетип, художня творчість, катарсис

Анотація

З погляду найвідоміших психологічних підходів, у статті розглядаються художні здатності, вивчення яких дозволяє більш чітко окреслити проблему психо-духовної природи людини, способів її актуалізації як з допомогою ресурсів свідомості, так і підсвідомого, архетипних матеріалів психіки у творчості.

Біографія автора

  • Олег Ткачук
    кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного університету імені Костянтина Ушинського, м. Одеса

Посилання

ВыготскийЛ.С. Мышление и речь: [сборник] / Л.С. Выготский. - М.: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2008. - 668 с.

Выготский Л.С. Психология искусства. - [изд. 2-е]; общ. ред. В.С. Иванова / Л.С. Выготский. - М.: Искусство, 1969. - 576 с.

Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства / Д.А. Леонтьев. - М.: Изд, МГУ, 1998. - 111 с.

Марцинковская Г.Д. 100 выдающихся психологов мира / Г.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. - М.:

Изд. “Институт практ. психологии”, Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1996. - 320 с.

ХьеллЛ. Теория личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. -[3-е изд.]. - СПб.: Питер, 2010. - 607 с.

Юнг К. Психоанализ и искусство: [пер. с англ.] / К. Юнг, Э. Нойман. - М.: REFL-book, К.: Ваклер, 1996. -304 с.

Юнг К.Г. Архетип и символ / сост. и вступ. ст. A.M. Руткевича. - М.: Ренессанс, 1991. - 304 с.

Юнг К.Г. Аналитическая психология / К.Г. Юнг. - СПб.: Палантир, 1994. - 132 с.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 280

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.