ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ її ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ

Автор(и)

  • Вікторія Олексюк Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль.

Ключові слова:

особистість, творчість, життєвий шлях, творча обдарованість, творчий потенціал, творче самовизначення, життєтворчість, суб’єкт життя, ампліфікація

Анотація

На основі аналізу психо-лого-педагогічної літератури виокремлені та узагальнені дані теоретико-експериментальних досліджень творчості у контексті життєвого шляху як історії формування особистості певного суспільства, котра стається завдяки плину мікро та макроситуацій її культурного життя.

Біографія автора

  • Вікторія Олексюк, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль.
    здобувачка кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 300 с.

Жизненный путь личности / Под ред. Л. В. Сохань. - К.: Наукова думка, 1987. - 281 с.

Жизнь как творчество / Отв. ред. Л. В. Сохань, В.А. Тихонович. - К.: Наукова думка, 1985. - 304 с.

Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). - К.: Стилос, 2000. - 336 с.

Лук А. Н. Мышление и творчество. - М.: Политиздат, 1976. -114 с.

Мистецтво життєтворчості особистості. - К.: ІЗМН, 1997. -687 с.

Психологія і педагогіка життєтворчості. - К.: ІЗМН, 1996. - 792 с.

Психология человека от рождения до смерти. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. - 656 с.

Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1996. - 236 с.

Роджерс К. Р. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. - 1990. - № 1. - С. 164-168.

Роменець В. А. Життя і смерть: осягнення розумом і вірою. - Вид. 2-ге. - К.: Либідь, 2003. - 232 с.

Роменець В. А. Психологія творчості: Навч. посібник. - Вид. 2-ге. - К.: Либідь, 2001. - 288 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1976. - 416 с.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека: Введение в психологию субъективности. - М.: Школа-Пресс, 1996. - 384 с.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

Фромм Э. Психоанализ и этика. - М.: АСТ, 1998. - 568 с.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Завантаження

Як цитувати

Олексюк, Вікторія. “ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ її ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ”. Психологія і суспільство, no. 3(25), June 2017, pp. 85-89, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/262.

Схожі статті

1-10 з 400

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.