Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1(43) (2011): Психологія і суспільство ДУХОВНІ ГОРИЗОНТИ ОСОБИСТОСТІ: ПОТЕНЦІАЛ ВЕРШИННОЇ АНАЛІТИКИ Анотація  PDF
Віктор Москалець
 
№ 2(40) (2010): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ Анотація  PDF
Іванна Парфанович
 
№ 2(40) (2010): Психологія і суспільство ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Анотація  PDF
Ольга Шаюк
 
№ 2(40) (2010): Психологія і суспільство ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЛАСНИКІВ ТА НЕВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ Анотація  PDF
Тетяна Чернявська
 
№ 2(40) (2010): Психологія і суспільство СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Віктор Москалець
 
№ 1(39) (2010): Психологія і суспільство НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ Анотація  PDF
Ольга Шаюк
 
№ 1(31) (2008): Психологія і суспільство САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН "ЛЮДИНА - СВІТ" У РАМКАХ ФІЛОСОФІЇ ВІТАКУЛЬТУРИ Анотація  PDF
Олена Морщакова
 
№ 3(29) (2007): Психологія і суспільство ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ" І "РЕФЛЕКСІЯ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА" Анотація  PDF
Валентин Демський
 
№ 3(25) (2006): Психологія і суспільство СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Людмила Мотохнюк
 
№ 3(25) (2006): Психологія і суспільство ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ її ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ Анотація  PDF
Вікторія Олексюк
 
№ 3(25) (2006): Психологія і суспільство ЄДНІСТЬ КУЛЬТУРИ ТА ОСОБИСТОСТІ: ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ Анотація  PDF
Олена Морщакова
 
№ 1(23) (2006): Психологія і суспільство ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація  PDF
Наталія Михальченко
 
№ 1(23) (2006): Психологія і суспільство РОЗВИТОК ЗДАТНОСТІ ДО САМОАНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА Анотація  PDF
Наталія Пеньковська
 
№ 4(22) (2005): Психологія і суспільство ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ОСІБ З РІЗНИМ ТИПОМ ЕМОЦІЙНОСТІ Анотація  PDF
Елла Самотаєва
 
№ 4(22) (2005): Психологія і суспільство ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Анатолій Павліченко
 
№ 3(21) (2005): Психологія і суспільство ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ ТА ЕКОНОМІКИ У ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ КУЛЬТУР Анотація  PDF
Ірина Ревасевич
 
№ 4(18) (2004): Психологія і суспільство ЕМОЦІИНИИ ІНТЕЛЕКТ ЯК СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩА ІНТЕГРАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Елеонора Носенко
 
№ 2(8) (2002): Психологія і суспільство ЛОКАЛІЗАЦІЯ СТАРТІВ НА ЖИТТЄВОМУ ШЛЯХУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Ірина Страцинська
 
№ 3(5) (2001): Психологія і суспільство ФЕМІННЕ ТА МАСКУЛІННЕ У ПСИХОЛОГІЇ ХУДОЖНЬО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ Анотація  PDF
Олена Завгородня
 
№ 2 (4) (2001): Психологія і суспільство МЕТРИКА ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Борис Цуканов, Ірина Страцинська
 
№ 1 (2000): Психологія і суспільство КОМПЛЕКСНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Галина Мєщанова
 
№ 2(60) (2015): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА РЕВІЗОРА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ Анотація  PDF
Михайло Лучко, Ярослав Мех
 
№ 4(66) (2016): Психологія і суспільство КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В АКСІОЛОГІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: КОНТУРИ СУТНІСНОЇ ЕВРИСТИКИ Анотація  PDF
Анатолій А. Фурман
 
№ 4(66) (2016): Психологія і суспільство ОНТОЛОГІЯ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗДАТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕЖИВАТИ Анотація  PDF
Мирослав Савчин
 
№ 4(66) (2016): Психологія і суспільство ҐЕНЕЗА ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ОСОБУ ТА ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ Анотація  PDF
Володимир Сабадуха
 
51 - 75 з 121 результатів << < 1 2 3 4 5 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо