ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЛАСНИКІВ ТА НЕВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ

Тетяна Чернявська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особистісних особливостей власників підприємств порівняно з менеджерами, виявленню професійно важливих рис-властивостей, які сприяють успішності суб’єктів у бізнес-діяльності. Отримані результати можуть бути використані при розробці методик оцінювання, під час консультування і тренінгової підготовки бізнесменів.


Ключові слова


особистість; бізнесмен; бізнес-діяльність; власник бізнесу; особистісні особливості; успішність суб’єкта у бізнесі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дейнек O.C. Экономическая психология Z O.C Дейнека. - СПб.: Изд-во С. -Пб. yn-та, 2000. - 160 с.

Дракер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты Z П.Ф. Дракер [Пер. с англ. И.С. Петренко]. -М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. - 200 с.

Жypaвлев A.Л. Деловая активность предпринимателей: методы оценки и воздействия Z А.Л. Æy-равлев, В.П. Позняков. - М.: РАЩ Ин-т психологии, 199S. - S8 с.

Paйгopoдcкий Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты Z Д.Я. Райгородский. - Самара: Издательский Дом “БAXPAX-M”, 2000. - 672 с.

Xизpич P. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться ycпехa Z Р. Xизрич, М. Питерс [Пер. с англ. и общ. ред. В.С. Загашвили]. - М.: Прогресс, 1992. - 196 с.

Чиpикoвa A.E. Лидеры российского предпринимательства: менталитет, смыслы, ценности Z А.Е. Чири-кова. - М.: Институт социологии РАЩ 1997. - 198 c.

Швaлб Ю.M. Практична психологія в економіці та бізнесі Z Ю.М. Швалб, OÆ. Данчева. - Khíe: Лібра, 1999. - 270 с.

Шyмпетеp Й. Теория экономического развития Z Й. Шумпєтєр. - М.: Экономика, 1982. - 284 с.

Cattell R.B, Eber H.W., Tatsuoka M.M. Handbook for the Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF). Champaign, 111.: 1PAT, 1970. - 338 p.

StaffManager URS-3, www.utssoft.com ООО “Новая экономика” - HR плюс IT решения,_www. neweconomics.com.ua ЦПБТ “СИГМА” - интерпретация отчетов и консалтинг, www.sigma.org.ua


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)