ЕМОЦІЙНІ СТАНИ БІЗНЕСМЕНІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Чернявська

Ключові слова:

емоційні стани, бізнесмен, менеджер, стрес, конфлікт корекція

Анотація

У статті розглядаються теоретичні аспекти емоційності бізнесменів. Емпіричний матеріал присвячений дослідженню емоційних станів власників виробничих підприємств, приватних підприємців, топ-менеджерів. Одержані результати можуть бути використані для розробки ефективних методів і засобів психологічної корекції їх негативних емоційних станів.

Біографія автора

  • Тетяна Чернявська

    кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка кафедри диференціальної та експериментальної психології, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Національного університету імені Іллі Мечникова, м. Одеса

Посилання

Висковатова Т.П. Деятельность психолога в условиях риска / Т.П. Висковатова // Психологічні технології в екстремальних видах діяльності: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції ДЮІ ЛДУВС ім. Е.А. Дидоренка, 2009. - С. 891-892.

Дейнека О.С. Экономическая психология / О.С. Дейнека. - СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2000. - 160 с.

Журавлев А.Л. Деловая активность предпринимателей: методы оценки и воздействия / А.Л. Журавлев, В.П. Позняков. - РАН, Ин-т психологии. - М.: ИП РАН, 1995. - 58 с.

Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.

ИзардК. Психология эмоций / К. Изард. - СПб.: Питер, 1999. - 464 с.

Костюк Г.С. Психологические аспекты опытноэкспериментальных педагогических исследований / Г.С. Костюк // Избранные психологические труды. -М.: Педагогика, 1988. - С. 76-86.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1977. - 304 с.

Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы / М. Люшер. - Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1995. - 176 с.

Мясищев В.Н. Психология отношений / В.Н. Мя-сищев. - М.: Изд-во института практической психологии, 1995. - 356 с.

Психология эмоций. Тексты [ Под ред. В.К. Вилю-наса, Ю.Б. Гиппенрейтер]. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 288 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2004. - 713 с.

Санникова О.П. Эмоциональность в структуре личности / О.П. Санникова. - Одесса: Хорс, 1995. - 334 с.

Чебыкин А.Я. Проблемы эмоциональной устойчивости / А.Я. Чебыкин. - Одесса: ЮУПУ, 1995. - 200 с.

Чернявська Т.П. Структура ефективної підприємницької діяльності / Т.П. Чернявська // Вісник Одеського національного університету. - Т. 9, вип. 8. Психологія. - 2004. - С. 83-98.

Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі / Ю.М. Швалб, О.В. Данчева. - К.: Лібра, 1999. - 270 с.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 38

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.