ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЛАСНИКІВ ТА НЕВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Тетяна Чернявська

Ключові слова:

особистість, бізнесмен, бізнес-діяльність, власник бізнесу, особистісні особливості, успішність суб’єкта у бізнесі

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особистісних особливостей власників підприємств порівняно з менеджерами, виявленню професійно важливих рис-властивостей, які сприяють успішності суб’єктів у бізнес-діяльності. Отримані результати можуть бути використані при розробці методик оцінювання, під час консультування і тренінгової підготовки бізнесменів.

Біографія автора

  • Тетяна Чернявська
    кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка кафедри диференціальної та експериментальної психології, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Національного університету імені Іллі Мечникова, м. Одеса

Посилання

Дейнек O.C. Экономическая психология Z O.C Дейнека. - СПб.: Изд-во С. -Пб. yn-та, 2000. - 160 с.

Дракер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты Z П.Ф. Дракер [Пер. с англ. И.С. Петренко]. -М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. - 200 с.

Жypaвлев A.Л. Деловая активность предпринимателей: методы оценки и воздействия Z А.Л. Æy-равлев, В.П. Позняков. - М.: РАЩ Ин-т психологии, 199S. - S8 с.

Paйгopoдcкий Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты Z Д.Я. Райгородский. - Самара: Издательский Дом “БAXPAX-M”, 2000. - 672 с.

Xизpич P. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться ycпехa Z Р. Xизрич, М. Питерс [Пер. с англ. и общ. ред. В.С. Загашвили]. - М.: Прогресс, 1992. - 196 с.

Чиpикoвa A.E. Лидеры российского предпринимательства: менталитет, смыслы, ценности Z А.Е. Чири-кова. - М.: Институт социологии РАЩ 1997. - 198 c.

Швaлб Ю.M. Практична психологія в економіці та бізнесі Z Ю.М. Швалб, OÆ. Данчева. - Khíe: Лібра, 1999. - 270 с.

Шyмпетеp Й. Теория экономического развития Z Й. Шумпєтєр. - М.: Экономика, 1982. - 284 с.

Cattell R.B, Eber H.W., Tatsuoka M.M. Handbook for the Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF). Champaign, 111.: 1PAT, 1970. - 338 p.

StaffManager URS-3, www.utssoft.com ООО “Новая экономика” - HR плюс IT решения,_www. neweconomics.com.ua ЦПБТ “СИГМА” - интерпретация отчетов и консалтинг, www.sigma.org.ua

Завантаження

Як цитувати

Чернявська, Тетяна. “ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЛАСНИКІВ ТА НЕВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ”. Психологія і суспільство, no. 2(40), Aug. 2017, pp. 164-8, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/474.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.