"УКРАЇНСЬКА ХАРТІЯ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ" - СТРАТЕГІЯ ОНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Марія Пірен

Ключові слова:

Українська хартія вільної людини, державне управління, відповідальність, свобода, психологія державного народу, громадянськість, управлінське мислення

Анотація

У статті осмислено та подано з позицій Хартії вільної людини підходи до активізації психології громадян України на демократичні зміни українського суспільства, особливо у системі державного управління та подолання адміністративної інертності, бюрократії. Показано важливість внеску кожного громадянина у спільний державотворчий процес.

 

In the article the approaches to the activation of psychology of the citizens of Ukraine on the democratic changes of Ukrainian society, especially in the system of state management and overcoming the administrative inertia and bureaucracy have been comprehended and presented from the position of the Charter of a Free Man. The importance of the contribution of every citizen into mutual state-creation process has been demonstrated.

Біографія автора

  • Марія Пірен
    доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кафедри державного управління політичними процесами Національної академії державного управління Президентові України, м. Київ

Посилання

Вовканич С. Антихартія / С. Вовканич// Україна молода. - 2013. - 22 січня. - С. 4

Горбань Г.О. Прийняття управлінських рішень у соціальних системах: соціально-психологічний аспект: [монографія] / Г.О. Г орбань. - Запоріжжя: КПУ, 2012.

- 348 с.

Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер. - М.: Вильямс, 2001. - 328 с.

Ініціативна група “Першого грудня” // 1-12 org.ua / икщішка-кйагїуа - УІІпоЦіибупу.

Лебедева Т.Г., Михайлова О.В. Государственное управление в зарубежных странах: опыт административных реформ / предисл. А.И. Соловьева. - М.: Изд-во МГУ, 2011. - 232 с.

Михник М. Бідні, бо дурні? Переконаний - навпаки / Україна молода. - 2013. - 24 груд. - С. 10.

Модели и методыт управления персоналом: [российско-британское учеб. пособие] / под ред. Е.Б. Моргунова. - М.: Интел-Синтез, 2001. - 464 с.

Пірен М.І. Лідерство: сутність та реалізація в українському суспільстві: [навч. посібник] / М.І. Пірен. -К.: Університет “Україна”, 2012. - 232 с.

Пірен М.І. Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС) / М.І. Пірен // Вісник НАДУ.

- 2010. - № 3. - С. 14-21.

Потапов В.П. Социология управления: [учеб. пособие] / В.П. Потапов. - М.: РГТУУ, 2011. - 288 с.

Уколов В. Инновационный менеджмент в государственной сфере и бизнесе: [учебник для вузов] / В. Уколов, В. Галайда, С. Мазин. - М.: ЗАО изд-во “Экономика”, 2009. - 400 с.

Завантаження

Як цитувати

Пірен, Марія. “‘УКРАЇНСЬКА ХАРТІЯ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ’ - СТРАТЕГІЯ ОНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”. Психологія і суспільство, no. 3(53), Aug. 2017, pp. 86-90, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/671.

Схожі статті

1-10 з 514

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.