РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО КАТЕГОРІЮ "СМИСЛ" У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Шевченко

Ключові слова:

смисл, смисловий підхід, особистістю смисл, смислові утворення, смислова установка, смисловий конструкт, операційні смисли, смислова сфера особистості, смислова реальність

Анотація

У статті проаналізовано розвиток уявлень про смисл на рівні категорійного аналізу в пояснювальному форматі психологічної теорії діяльності. Показано, що теоретична модель смислу як частина загальнопсихо-логічної теорії пройшла у своєму становленні низку етапів, які здійснили істотний вплив на розвиток психологічної думки, - від постановки проблеми смислу як психологічної категорії, відокремлення відмінностей особистісного смислу від значень, розвитку ідей, пов’язаних із проблематикою смислотво-рення, до інтегрованого підходу до розв’язання проблеми смислу, спроб створити цілісну психологічну теорію смислу, р озкрити та описати смислову прир оду психічного.

Біографія автора

  • Наталія Шевченко

    доктор психологічних наук, про-
    фесор, завідувачка кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Національного університету, м. Запоріжжя

Посилання

Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Зейгарник Б.В., Петровский В.А., Субботский Е.В., Хараш А. У., Цветкова Л.С. О некоторых перспективах исследования смысловых образований личности / А.Г. Ас-молов, Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, В.А. Петровский, Е.В. Субботский, А.У. Хараш, Л.С. Цветкова // Вопросы психологии. - 1979. - №4.- С. 35-45.

Асмолов А.Г. О предмете психологии личности / А.Г. Асмолов // Вопросы психологии. - 1983. - №3. - С. 118-125.

Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. -М.: Мысль, 1988. - 301 с.

Василюк Ф.Е. Психология переживания / Ф.Е. Василюк. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 200 с.

Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации / В.К. Вилюнас. - М. : Изд-во МГУ, 1986. - 208 с.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. - Т.5 / Л.С. Выготский. - М.: Педагогика, 1982. - 368 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

Леонтьев А.Н. Философия психологии / А.Н. Леонтьев. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 228 с.

Леонтьев Д.А. Психология смысла / Д.А. Леонтьев.

- Изд. 2-е испр. - М.: Смысл, 2003. - 487 с.

НасиновскаяЕ.Е. Методы изучения мотивации личности / Е.Е. Насиновская. - М.: Изд.-во МГУ, 1988.

- 80 с.

Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Сто-лин. - М.: Изд.-во МГУ, 1983 - 284 с.

Тихомиров О.К. Психология мышления / О.К. Тихомиров. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 272 с.

Завантаження

Як цитувати

Шевченко, Наталія. “РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО КАТЕГОРІЮ ‘СМИСЛ’ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 1(47), Aug. 2017, pp. 82-88, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/583.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.