Габітус як суб’єктна матриця соціальної гри

Автор(и)

  • Олег Хайрулін кандидат психологічних наук, доцент гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, генерал-майор запасу, м. Київ. oleg_hairulin@ukr.net ORCID: 0000-0001-7042-7948 http://orcid.org/0000-0001-7042-7948

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2023.01.079

Ключові слова:

людина, інформаційне суспільство, постмодерн, екзистенція, невизначеність, інтеракція

Анотація

Життєдіяльність сучасної людини відбувається в умовах постмодерністського впливу особливостей інформаційного суспільства. На тлі  і г р а ї з а ц і ї  соціальних процесів, перманентної доступності вражень різноманітної спрямованості та афективної сили, розлогої варіативності соціальних орієнтирів головними ознаками такого впливу стають колоритна строкатість і нав’язлива повторюваність інтеракцій. Це призводить до перенасичення культурного простору неврівноваженим розмаїттям соціальних моделей, ролей, образів, взірців. Також актуалізується вірогідність психодуховної дестабілізації екзистенційної екології людини, нав’язування штучних рольових моделей/схем, спонукання її до імпринтингу хибних соціальних зразків. Результатом цього часто є втрата особою власної ідентичності, розвиток деперсоналізації, паноптиконізація соціальних практик, спотворення демократичних суспільних засад. Водночас способи практикування, що ґрунтуються на рольових моделях продуктивної кооперативної життєдіяльності, засвідчують свою суспільну користь та зумовлюють екзистенційну успішність людини. Таку успішність визначає якість привласнення і трансляції особою набутих протягом життя рольових моделей/схематизмів, тобто таких укорінених взірців інтеракції, що мають виразний ігровий генезис, організацію та зміст. В умовах соціальної гри формується і розвивається габітус – фундаментальне психологічне утворення, що узмістовлюється як: 1) універсальна, матрична психодинамічна структура суб’єкта, 2) психологічне осердя особи, результуючий наслідок соціалізації, інтеріоризації нею соціальних ролей, референтних рольових моделей, 3) суб’єктна клітинка-одиниця соціальної гри як суспільної динаміки та програми інтерсуб’єктної взаємодії 4) концепт, що уможливлює аналіз внутрішнього світу особистості та її діяльнісний, поведінковий план, 5) атрибутивний базовий системоутворювальний компонент і провідний екзистенційний модус особистісної і соціальної динаміки особи. Габітус суб’єкта від моменту його народження постійно знаходиться у центрі загальної архітектоніки й активності функціональної системи людини. Упродовж життя суб’єкта габітус являє собою перманентно актуальну корисну модель результату життєдіяльності, універсальний акцептор його самостворення і саморозвитку як особистості. Габітус в усіх наступних ситуативних аферентаціях лише удосконалюється і посилює свій програмний вплив та участь. Генезис і розвиток габітусу відбувається відповідно до фундаментальної структури і циклу гри: ситуація – рольова мотивація – ігрова рольова дія – пострефлексія, тобто до  м а т р и ц і,  що придатна для онтогенетичного розгалуження у всеможливих екзистенційних станах особи. Загальнопсихологічні сенс і значення габітусу полягають у тому, що цей феноменал спроможний стати динамічним центром, тим осереддям, що задає напрямок і ритм життєдіяльності суб’єкта, керує його соціалізацією і психокультурним розвитком.

Посилання

Ball, H. (2009). Intehratyvno-osobystisnyi pidkhid u psykholohii: vporiadkuvannia holovnykh poniat [Integrative-personal approach in psychology: arrangement of main concepts]. Psykholohiia i suspilstvo, 4, 25-53 [in Ukrainian].

Ball, H. (2011). Osobystist yak indyvidualnyi modus kultury i yak intehratyvna yakist osoby [Personality as an individual mode of culture and as an integrative quality of a person]. Horyzonty osvity, 3, 7-14 [in Ukrainian].

Bern, E. (2017). Ihry, u yaki hraiut liudy [Games that people play]. Kharkiv: PRAT KKF "Hlobus" [in Ukrainian].

Furman, A.V. ' Furman, O.I. 'Shandruk, S.K. ' Co (Eds.). (2019). Vitakulturna: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Heizinha, Y. (1994). Homo Ludens [Homo Ludens]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Holikov, O.S. (2018). Fabrykatsiia poriadku. Znannia v konstytuiuvanni sotsialnoho [Fabrication of order. Knowledge in the constitution of the social]. Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina [in Ukrainian].

Hornostai, P.P. (2009). Psykholohiia rolovoi samorealizatsii osobystosti [Psychology of role self-realization of the individual]. Doctor's thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kalmykova, L.O. (2012). Diialnisna psykholinhvistyka L. S. Vyhotskoho [Active psycholinguistics of L.S. Vygotsky]. Psykholinhvistyka. 9, 62-69. [in Ukrainian].

Karivets, I.V. (2015). Povsiakdennia u prostori sotsialno-filosofskoi refleksii: teorii, elementy ta pryntsypy doslidzhennia [Everyday life in the space of socio-philosophical reflection: theories, elements and principles of research]. Doctor's thesis. Lviv [in Ukrainian].

Korablova, N.S. (2000). Bahatomirnist rolovoi realnosti: sotsialno-filosofskyi analiz [The multidimensionality of role reality: a socio-philosophical analysis]. Doctor's thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Furman, A.V. ' Furman, O.I. ' Shandruk, S.K. ' Co (2019). Metodolohiia I psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi sklohy profesora A.V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Romenets, V.A., Manokha, I.P. (2017). Istoriia psykholohii KhKh stolitttia [History of psychology of the 20th century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Safonik, L. (2016). Buttievist sensu liudskoho zhyttia [The materiality of the meaning of human life]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Furman, A.A. (2017). Psykholohiia smyslozhyttievoho rozvytku osobystosti [Psychology of meaningful personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. ' Shandruk, S.K. (2014). Sutnist hry yak uchynennia [ The essence of the game as practice]. Ternopil: TNEU [ in Ukrainian].

Khairulin, O.M. (2021). Psykholohiia ihrovoho modeliuvannia sotsialnoho zhyttia subiekta [Psychology of game modeling of the subject'apos;s social life]. Ternopil: WUNU [in Ukrainian].

Khairulin, O.M. (2021). Diapazon rozvyvalnoho potentsialu hry yak subiektnoi prohramy [The range of developmental potential of the game as a subject program]. Psykholohiia i suspilstvo. 1, 82116 [in Ukrainian]. DOI:https://doi.org/10.35774/pis2021.01.082.

https://doi.org/10.35774/pis2021.01.082

Avinash Dixit, Susan Skeat (1999). Games of Strategy. W W Norton. First Edition.

Costa C., Burk C., & Murphy M. (2018). Capturing habitus: theory, method and reflexivity. International Journal of Research ' Method in Education. P. 1-32. DOI:10.1080/1743727X.2017.1420771.

https://doi.org/10.1080/1743727X.2017.1420771

Hjelle L.A., Ziegler D.J. (1992). Personality theories: basic assumptions, research, and applications. McGraw-Hill, Inc.

Michel Foucault. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books. A Division of Random House. Inc. New York.

Moberg K. Online-based entrepreneurship education - its role and effects. https://eng.ffe-ye.dk/media/791543/online-based-entrepreneurship-education-effects.pdf.

Pierre Bourdieu, Sociologie générale: Cours au Collége de France (1981-1983),vol. 1, Paris, Éditions du Seuil/Raisons d'agir, coll. «Cours et travaux», 2015, 730 p.

Reber, A.S. (1995). The Penguin Dictionary of Psychology. England.

Schaefer, К. China's Corporate Social Credit System. Context, Competition, Technology and Geopolitics. Trivium China.

Standing, G. (2011). The Precariat. The New Dangerous Class. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury Academic.

https://doi.org/10.5040/9781849664554

Theories of Personality, Eleventh Edition, Duane P. (2015). Schultz and Sydney Ellen Schultz. Cengage Learning.

VandenBos, G.R. (2006). APA dictionary of psychology. 1st ed. Washington.

Wacquant, L. (2011). Habitus as Topic and Tool: Reflections on Becoming a Prizefighter. Qualitative Research in Psychology. 8, 81-92. DOI:10.1080/14780887.2010.544176.

https://doi.org/10.1080/14780887.2010.544176

Завантаження

Опубліковано

2023-03-29

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 143

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.