ПІВТОРА РОКИ ПІСЛЯ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. ОЦІНКА СИТУАЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

 • Юрій Луковенко Інституту управління суспільними змінами, м. Київ
 • Анатолій Фурман Державний економічний університет, м. Тернопіль
 • Назар Магера
 • Валентин Якушик Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м. Київ

Анотація

“Майдан” має стати революцією в уявленнях та мисленні громадян про свою країну. Поки що, без неупередженої культурно-історичної оцінки того, що сталося, Помаранчева революція залишається політичною технологією заміни одного правлячого угрупування іншим. Автори статті ставили перед собою завдання проаналізувати соціально-політичну ситуацію в країні у період, що наступив після Помаранчевої революції. При цьому, приділивши головну увагу основним інституціям, які були учасниками цих подій, нами застосований категоріальний аналіз, що дає змогу уникати безпосереднього опису та оцінки персоналій. За результатами проведеного аналізу пропонуються стратегічні напрямки розвитку інституту президентства в Україні.

Біографії авторів

 • Юрій Луковенко, Інституту управління суспільними змінами, м. Київ

  заступник директора Інституту управління суспільними змінами, м. Київ

 • Анатолій Фурман, Державний економічний університет, м. Тернопіль

  доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, директор Інституту експериментальних систем освіти та завідувач кафедри соціальної роботи Державного економічного університету, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

 • Назар Магера
  директор Агенції соціального проектування, м. Київ
 • Валентин Якушик, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м. Київ
  доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України,професор кафедри політології Національного університету “Києво-Могилянська академія”, м. Київ

Посилання

Бекон Ф. Афоризмы об истолковании природы и царстве человека // Бекон Ф. Сочинения в двух томах. - 2-е, испр. и доп. изд. - Т. 2. - М.: Мысль, 1978. - С. 18-19.

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. - М.: Наука, 1992. - C. 37.

Якушик В. Українська революція 2004 - 2005 років. (Спроба теоретичного аналізу) // Політичний менеджмент. - 2006. - № 2. - С. 24-27. (http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=56&c= 1180); Якушик В. Революція. Але не помаранчева // День. - № 232 (№ 2211). - 2005. - 15 грудня. - С. 4. (http://www.day.kiev.ua/154462/).

Политические партии Украины: подготовка к парламентским выборам 2006 года. Вып. 6. Политтехнолонии / В.Бала, А.Голобуцкий,

B.Якушик и др. - Киев: Агентство моделирования ситуаций, 2006. -

C. 19. (http://www.agency.org.ua/index.php?mod=demo21 2); Якушик B. Свобода слова чи висловлювань? Про етику та смисли політичних дискусій на матеріалах ток-шоу // День. - № 14 (№ 2236). - 2006. - 2 лютого. - С. 4. (http ://www. day. kiev.ua/156645/).

Дебор Г. Общество спектакля: Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. - М.: Издательство “Логос” 1999. - 224 с. (Переклад з французької: Debord G. La societe du spectacle. - Paris: Gallimard, 1969).

Якушик В.М. Вступ до політології. - Київ: Видавничий дім “Academia”, 1995. - С. 52-59; Якушик В.М.Проблемы теории революционно-демократического государства. - Киев: УМК ВО, 1991. - C. 159-167.

Указ Президента України № 1276/2005 від 15 вересня 2005 р. “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” // http://www.president.gov.ua/documents/3167.html.

Завантаження

Як цитувати

Луковенко, Юрій, et al. “ПІВТОРА РОКИ ПІСЛЯ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. ОЦІНКА СИТУАЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ”. Психологія і суспільство, no. 2(24), June 2017, pp. 5-19, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/244.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>