Психосоціальне деталювання як методологічна процедура

Автор(и)

  • Ярослав Дикий аспірант кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль. dykyyyaroslav@gmail.com

Ключові слова:

методологування, деталь, детальність, деталізація, деталювання

Анотація

Міждисциплінарне дослідження присвячене обґрунтуванню значущості інтелектуального деталювання як узвичаєного порядку здійснення професійної методологічної миследіяльності над ковітальними та особистісними подіями людського повсякдення. Об’єктом вивчення є психосоціальне деталювання як засіб методологування у соціогуманітаристиці, а його предметом – назване деталювання як мислевчинкова дія, що спрямована на з’ясування та пояснення того, що відбулося як особистісна чи персоніфікована соціальна подія. Результатом наукового пошуку стало підтвердження гіпотези, що складається із двох тверджень. Перше вказує на те, що методологічна процедура психосоціального деталювання суспільно важливих явищ і процесів забезпечить виявлення мікрозв’язків між соціальними та психологічними механізмами, які подієво впливають на поведінку та діяльність людей у різних життєвих ситуаціях. Зокрема, доведено, що роль взаємозв’язків між цими механізмами виконують психологічні та соціальні деталі, що завдяки взаємопроникненню і співорганізованості утворюють у часопросторі мікроподієве полотно взаємодії особи як джерела психодуховного й довкілля як соціо-культурного досвіду етносу. Друге твердження, що отримало підтвердження, констатує перспективу: описана методологічна процедура уможливлює прогнозування суспільної подієвості з урахуванням потенційного відгуку громадян на певні події. Вчинкова організація психосоціального деталювання соціальної чи життєвої події вказує на те, що сценарування потенційних реакцій реалізовується методом екстраполяції на засадах попередньо здобутого знання і на вичерпності тлумачень про мікроподієві зв’язки. Тому методологічна процедура психосоціального деталювання є фундаментально важливою для міждисциплінарних досліджень у царині соціогуманітаристики і під час створення соціальних прогнозів.

Посилання

Boryshevskyi M.I. (1996). Psykholohichni mekhanizmy rozvytku osobystosti. [Psychological mechanisms of personality development]. Pedahohika i psykholohiya - Рedagogy and psychology, 3. 26-33 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Hetman O.H., Bilytska N.V., Baskova H.V., Vetokhin V.I. (2011). Detaliuvannia kreslenykiv zahalnoho vydu: navch. posib [Detailing drawings of a general type: a tutorial]. Kyiv: NTUU "KPI" [in Ukrainian].

A.V. Furman, V.S. Biskup, O.S. Morshchakova (2020). Zahalna sotsiolohiia: khrestomatiia [general sociology: textbook]. Kyiv: Vyd. Lira-K. [in Ukrainian].

Kuznetsov Y. (2017) Fenomen khudozhnoi detali: metodolohichni vymiry piznannia [The phenomenon of artistic detail: methodological dimensions of cognition]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society 3. 7-29. DOI:https://doi.org/10.35774/pis2017.03.007

https://doi.org/10.35774/pis2017.03.007

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Kyrychuk, O. V. & Romenets, V. A. (Eds.). (2006). Osnovy psykholohii [Fundamentals of psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Sliusarevskyi, M. M. (2019) Neskhodymi tereny Psykhei: marshruty naukovoho piznannia: vybrani pratsi [The inhospitable terrains of Psyche: the routes of scientific knowledge: selected works]. Kyiv: Talkom [in Ukrainian].

Tulenkov, M. V., Lobanova, A. S., Yaremchuk, S. S. (2023). Systemnyi analiz u sotsiolohii: pidruchnyk [System analysis in sociology: textbook]. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. Un-t imeni Yuriia Fedkovycha [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metolohuvannia [The idea and content of professional methodologization]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman A.V. (2022). Metodolohichna optyka yak instrument myslevchynennia [Methodological optics as a thought-activity tool]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society. 2. 6-48. [in Ukrainian] DOI: https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

Furman A.V., Shandruk S.K. (2013). Sotsiema yak evrestychnyi kontsept zahalnoi sotsiolohichnoi teorii [Sociema as heuristic concept of general sociological theory]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society. 1. 57-74. [in Ukrainian]

Furman O.I., Furman A.A., Dykyi Y.O. (2021). Vchynok i podiia yak sotsiemna orhanizovanist zhyttievoho shliakhu osobystosti [Act and event as a sociemic organization of the personality's life path]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society. 2. 143-168. [in Ukrainian] DOI: https://doi.org/10.35774/pis2021.02.143

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.143

Jung K. G. (2022). Struktura i dynamika psykhichnoho [The Structure and Dynamics of the Psyche]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Anna Freud: Selected Writings. (2015). Edited with introductions by Richard Ekins and Ruth Freeman. Penguin Books [in English].

Detail. English meaning (Retrieved from) - URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/detail. [in English]

Peter Hedstrцm and Petri Ylikoski. (2013). Analytical sociology and social mechanisms. Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences, Ed. Byron Kaldis, pp. 27-30 [in English]. DOI: https://doi.org/10.4135/9781452276052.n12

https://doi.org/10.4135/9781452276052.n12

Robert W. White. (1981). The Abnormal Personality. New York: Willey [in English]

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 42

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.