ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ САМОТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ

Автор(и)

  • Світлана Ткачук Обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, м. Кременець, Тернопільська область.

Ключові слова:

інноваційна освіта, модулъно-розвивалъна оргсистема, Я-концепція, Я-образ, Я-ставлення, Я-вчинок, Я-духовне, позитивна і негативна Я-концепції, самоповага, паритетна освітня діялъністъ, повноцінно функціоналъна особистістъ та її характеристики,

Анотація

Різноаспектно висвітлений психологічний зміст поняття про Я-концепцію, її значення і функції в житті людини; здійснений теоретичний аналіз актуалізованого динамічного перебігу складових цього центрального конструкта самосвідомості за модульно-розвивального інноваційного навчання; обґрунтовані характеристики повноцінного функціонування студентів як особистостей паритетної освітньої діяльності.

Біографія автора

  • Світлана Ткачук, Обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, м. Кременець, Тернопільська область.
    старший викладач Обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, м. Кременець, Тернопільська область

Посилання

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 421 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

а. Гуменюк О. Пізнавально-суб’єктний вплив у системі інноваційного навчання // Психологія і суспільство. - 2003. - №2. - С. 61-71.

Джемс У. Психология / Под ред. Л.А. Петровской. - М.: Педагогика, 1991. - 368 с.

Кант И. Критика чистого разума. -Минск: Литература, 1998. - 960 с.

Карпенко 3. С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. - 216 с.

Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. - СПб: Питер, 1996. - 684 с.

Менегетти А. Онтопсихология, политика, экономика. - К.: Славянская ассоциация онтопсихологии, 1999. - 173 с.

Налчаджян А.А. Социально-психологическая адаптация личности (формирование, механизмы и стратегии). - Ереван, 1988. - 364 с.

Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. - Ростов н/Д.: Феникс, 1996. - 512 с.

Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара: Бахрах-М, 2000. - 672 с.

Роджерс K.P. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. - М.: Прогресс, Универс, 1994. - 160 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття. - K.: Либідь, 1998. - 992 с.

Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого Я // «Я» и «Оно». - В 2-х кн. - Тбилиси: Мерани, 1991. - Кн. 1. - С. 71138.

Фурман А.В. Психодіагностика особис-тісної адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб: Питер-Пресс, 1997. - С. 479-574.

Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов н/д.: Феникс, 1999. - 544 с.

Юрченко В. Вплив взаємин між студентами і викладачами на “Я-концепцію” майбутнього вчителя // Освіта і управління. -1997. - Т. 1. - №1. - С. 119-123.

Модульно-розвивальна система як со-ціокультурна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. - 2002. - №3-4. - 292 с.

Markus H., Hurius P. Possible Selves: The Interface between Motivation and the SelfConcept. In Yardley K., Moness T. (Eds). Self and Identity: // Psychological Perspectives. Wiley. - 1987. - 235 p.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 1005

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.