ЗДОРОВ'Я ЯК ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Ірина Бурлакова

Анотація


Розглядаються загально-поняттєві риси терміна “здоров’я”, розкривається феноменологія цього поняття; показано, що становлення уявлень про здоров’я перебуває у площині загальних культурних цінностей, останні містять фактори, що сприяють утвердженню здоров’я, і водночас ті, що впливають на нього негативно.


Ключові слова


здоров’я; культура; норма; цінності; патологія; соціальні умови

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Венедиктов Д.Д., Чернух Л.М., Лисицын Ю.П. Глобальные проблемы здравоохранения и пути их решения // Вопр. философии. - 1979. - №7. - С. 10--113.

Дильман В.М. Четыре модели медицины. - Л.: Медицина, 1987. - 288 с.

Пиріг Л. Медицина як інтегральна складова культури українського народу // Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. - К.:ВПЦ “Київський ун-т”, 1993. - С. 54-56.

Смирнов И.Н. Здоровье человека как философская проблема // Вопросы философии. - 1985. - №7. - С. 83-93.

Патогенез болезней цивилизации / И. Шош, Т. Готи, Л. Чалаи и др. - Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 1976. - 154 с.

Мамардашвили М. Сознание и цивилизация // Как я понимаю философию. - М.: Прогресс, 1990. - С. 107-121.

Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Начало и вечность жизни. - М.: Сов. Россия, 1989. - С. 166-188.

Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. - СПб.: МГП “Петрополис”, 1992. - 123 с.

Бойченко Т.С. Інтегративний освітній курс валеології на світоглядно-методологічних засадах українознавства: Рукопис, люб’язно наданий автором праці для біблітеки УІСД. - К., 1999. - 192 с.

Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. - СПб.: МГП “Петрополис”, 1992. - 123 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)