БІОЕТИКА У СИСТЕМІ "ЛІКАР - ПАЦІЄНТ": ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ніна Олійник ТНЕУ

Ключові слова:

Україна, система охорони здоров’я, життя людини, біоетика, система “лікар - пацієнт”, клонування людини, трансплантація органів, сурогатне материнство, евтаназія, реаніматологія, ноосфера, нові біоетичні принципи

Анотація

У статті аналізуються деякі медичні (видатні досягнення сучасних біологічної та медичної наук - кло-нування людини, терапія стовбуровими клітинами, евтаназія, трансплантація органів і тканин, сурогатне материнство тощо) та соціальні (недостатнє фінансування системи охорони здоров’я , недобросовісність у роботі фармацевтичних фірм, агресивна реклама ліків та методів лікування у засобах масової інформації) аспекти життєдіяльності системи охорони здоров’я України, які аргументують важливість перебудови традиційних систем надання медичної допомоги і формування нових біоетичних принципів у системі “лікар - пацієнт“ на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Біографія автора

  • Ніна Олійник, ТНЕУ

    кандидат медичних наук, доцент кафедри психологічних і педагогічних дисциплін Національного економічного університету, член Європейської асоціації безпеки, м. Тернопіль

Посилання

Андрейчин М.А. Новые этиологические формы инфекционных болезней // Инфекционные болезни. -2005. - № 1. - С. 59-68.

Антонюк O.P. Етико-правові проблеми клону-вання людини // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення); Львів, 17-18 квітня 2008 року. - Львів: Вид. ЛОБФ “Медицина і право”, 2008. - С. 7-11.

Аюрведа. Наука жизни. - М.: Медицина, 1960. -340 с.

Бадмаев П. Основы врачебной науки Тибета “Худ-ши”. - М., 1991. - 207 с.

Берри К. Взаимоотношения врача и пациента // Материалы I Украинско-британского симпозиума по биоэтике; Киев, 25-29 сентября 2000 г. - К., 2000. - С. 15-17.

Беседкина Н.И. Права неродившегося ребенка // Г осударство и право. - 2006. - № 4. - С. 54-60.

Броуэр Л. Фармацевтическая и промышленная мафия. - К., 2002. - 352 с.

Буян І. Біологічне, духовне та соціальне в людині як чинники економічної системи // Психологія і суспільство. - 2010. - № 3. - С. 124-139.

Васина Л.В. Социальное рыночное хозяйство. Словарь терминов. - М.: ИНФРА-М, 1997. - С. 59-60.

Вересаев В. Собр. соч. - М., 1961. - Т.1. - 510 с.

Воробьев К.П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследов ания // Український медичний часопис. - 2007. - № 6 (62). - С. 18-26.

Гавалко Ю. Щодо ефективного використання коштів бюджету // Здоров’я України. - 2006. - № 1-2. - С. 18.

Гиппократ. Избранные книги. - М.: Медицина, 1936. - Том 1. - 640 с.

Глузман С. Украина имеет шанс жить лучше // Новости медицины и фармации. - 2010. - №21 (349), декабрь. - С. 17.

Головенко Н.Я. Доступные, качественные лекарства - залог успешного реформирования медицины // Новости медицины и фармации. - 2011. - №16 (379), сентябрь. - С. 18-19.

Дешко Л. Поняття державного регулювання господарської діяльності в сфері охорони здоров’я // Право України. - 2005. - № 8. - С. 28-32.

Добров Г.К. Медицина - “озоновая дыра” над Украиной // Новости медицины и фармации. - 2007. -№ 21-22 (230-231), декабрь. - С. 21-22.

Закон України “Про трансплантацію” // Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 41. - Ч. 1. - 28 с.

Карамишев Д.В, Удовиченко Н.М. Основні принципи функціонування системи охорони здоров’я в контексті загальнолюдських цінностей соціальної держави // Зб.: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення). Львів, 17-18 квітня 2008 року. - Львів: Вид. ЛОБФ “Медицина і право”, 2008. - С. 7-129-136.

Коваленко В.М., ДорогойА.П. Хвороби системи кровообігу в Україні: проблеми і резерви збереження здоров’я населення // Здоров’я України. -2004. - № 18 (103), вересень. - С . 32-33.

Кримінальна відповідальність // Цивільний Кодекс України. Закон України від 16 січня 2003. - № 435-IV, із змінами і доповненнями від 22 грудня 2006. - № 324-V // Відомості Верховної Ради України. - 2003. -№ 40-44. - 460 с.

Кундєв Ю, Кисельов М. Біоетика: витоки, стан, перспективи // Вісник НАН України. - 1999. - № 8. - С. 6-12.

Пипченко Б.Ю. Дискусійні питання надання згоди на донорство органів і тканин для трансплантації // Зб.: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення). Львів, 17-18 квітня 2008 року. - Львів: Вид. ЛОБФ “Медицина і право”. - 2008. - С. 234-239.

Поліщук М. Українська медицина схожа на потвору // Місто. - 2007. - 21 листопада. - С. 8.

Пухлик Б.М. Под чью музыку мы танцуем? // Новости медицины и фармации. - 2010. - № 4 (309), февраль. - С. 27-29.

Рубцов А.В. Здоровье как социальная ценность // Экономика здравоохранения. - 2005. - № 1. - С. 16-21.

Семашко Н.А. О врачебной тайне // Бюлетень НКЗ. - 1925. - С. 6-19.

Стеценко С. Медичне право України: проблеми становлення. // Зб.: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення). Львів, 17-18 квітня 2008 року. - Львів: Вид. ЛОБФ “Медицина і право”, 2008. - С. 331-333.

СупотницкийМ.В. Микроорганизмы, токсины, эпидемии. - М., Прогресс, 2005. - 376 с.

Тищенко П.Д. Феномен биоэтики // Вопросы философии. - 1992. - № 3. - С. 104-110.

Трахтенберг И.М., Шумаков В.А., Никберг И.И. Лжемедицина: доколе?! // Здоров’я України. - 2004. -№ 5 (90), березень. - С. 28-29.

Хавронюк М. Діяння проти життя та здоров’я ненародженої людини мають бути криміналізовані // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 10 (52). -С. 37-39.

ЦиолковскийК.Э. Грезы о земле и небе. - Тула, 1986. - 406 с.

Чавкин С. Похитители разума. М., 1982. - 69 с.

Чумак В. Т. На чем плывет Украина к мировым стандартам оборота лекарственных средств? // Здоров’я України. - 2006. - № 1-2, січень. - С. 44-45.

Beauchamp T.L., Childress O.F. Principles of Biomedical Ethics. N-Y., Oxford, 1989. - 365 р.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 912

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.