АВТОРСЬКА ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ ТЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ"

Анатолій Фурман, Тетяна Надвинична

Анотація


Пропонований навчальний курс має винятково важливе значення у системі фахової підготовки студентів за напрямом “Соціологія” із спеціальності 7.040200 - “Соціальна робота”, оскільки забезпечує психокультурну компетентність майбутнього соціального працівника у роботі з різними категоріями населення як за віком і статтю, так і за соціальним статусом та індивідуально-психологічними особливостями. Його зміст актуалізує кращий ментальний досвід студентів у спілкуванні з представниками відмінних ґендерних груп, концептуалі-зує багатий фактологічний матеріал щодо налагодження паритетних взаємостосунків у процесі проблемної соціальної взаємодії, нарешті технологізує професійну соціальну роботу кожного, хто прагне повно використати у сьогоденні конструктивний потенціал юнаків і дівчат, чоловіків і жінок.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андреева Г. М. Психология социального познания: Уч. пособие. - М.: Аспект Пресс, 2000. -220 с.

Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Современная психология ХХ столетия: Теоретические подходы. - М.: Аспект-Пресс, 2001. - 380 с.

Бергер П., Лукман Е. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - М.: Дса4ешіа-Центр, Медиум, 1995. - 200 с.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Жеребкина И. А. «Прочти мое желание»: Постмодернизм, психоанализ, феминизм. - М.: Идея-Пресс, 2000. - 180 с.

Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. (Тридцать третья лекция. Женственность). - М.: Аспект Пресс, 2000. - 340 с.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності.

- Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Шихирев П. Н. Современная социальная психология. - М.: ИП РАН; КСП+; Академический проект, 1999. - 340 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М.: Прогресс, 1996. - 420 с.

Юнг К. Г. Психологические типы. - М.: Прогресс, 1995. - 716 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)