ЛОКАЛІЗАЦІЯ СТАРТІВ НА ЖИТТЄВОМУ ШЛЯХУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Ірина Страцинська Одеський національний університет імені Іллі Мечникова

Ключові слова:

творча особистість, точка старту, життєвий шлях, циклоїдна модель, біологічний потенціал, фазова сингулярність

Анотація

Уперше здійснена спроба порівняти й узгодити вікові точки локалізації ранніх та пізніх творчих стартів особистостей з різною спрямованістю за дискретною “С-метрикою” їхнього життєвого шляху. Показано, що ранні старти локалізуються у фазових сингулярностях великих біологічних циклів та їх четвертей життєактивності індивідів на кінець 1-го гіперциклу, а пізні старти локалізуються на підйомі IIго гіперциклу життєвого шляху особи. Як виявилося, коливання творчої продуктивності особистості узгоджене з коливанням біоенергетичного потенціалу життєдіяльності організму.

Біографія автора

  • Ірина Страцинська, Одеський національний університет імені Іллі Мечникова
    аспірантка кафедри психології Одеського національного університету імені Іллі Мечникова

Посилання

Цуканов Б.Й., Страцинсъка I.A. Метрика життєвого шляху творчої особистості / /Психологія і суспільство. - 2001. -№2.- С. 18-25.

Ананъев Б.Г. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1980 - Т.1. - 230 с.

Боголюбов А.Н. Математики. Механики // Биографический справочник. -К.: Наукова думка, 1983. - 640 с.

Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах) /Гл. ред.: Прохоров А.М. - Изд. 3-е - М.: Совет. Энциклопедия, 1970.

Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. - 8-е изд. - Л.: Музыка, 1987. - 200 с.

Галътон Ф. Наследственность таланта. - М., 1996 - 320 с.

Зарубежные писатели. Биобиблиогр. слов.: В 2 ч. / Под ред. Михальской Н.П. - М.: Просвещение : Учеб. лит., 1997.

Завелъский Ф. С. Время и его измерение - М., 1961. - 218 с.

Пэрна Н.Я. Ритм, жизнь и творчество. - М., 1925. - 237 с.

Русские писатели, XX век. Библиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Скат-ова Н.Н. - М.: Просвещение, 1998. - 784 с.

Русские писатели. XIX век. Библиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Николаева П.А. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996.

Українська література у портретах і довідках : Давня література - література XIX ст.: Довідник / Редкол.: Денисюк С.П., Дончик В.Г. та ін. - К.: Либідь, 2000. - 360 с.

Украинский Советский Энциклопедический Словарь: В 3-х т. - К.: Глав. ред. УСЭ, 1988.

Цуканов Б.И. Циклоидный масштаб времени жизни индивида / Материалы междунар. конф. - Ставрополь, 1998. - 4.2. - С. 250-252.

Цуканов Б.И. Время в психике человека. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Birren I.E. The psychology of ageing. -New Jersy, 1964.

Bromley D.B. The psychology of human ageing. - L., 1966.

Bühler Ch. Der menschliche Lebens-lauf als psyhologisches Problem. - Leipzig, 1933.

Janet P. L’evolution psychologigue de la personnalitrn - Paris, 1930

Lehman H.C. Age and achievement. -New Jersy, 1953.

Szewszuk W. Psychologia czlowiecka doroslego. - Warszawa, 1962.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 301

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.