НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Оксана Рудакевич

Ключові слова:

національне становлення, суспільне буття, європейський романтизм, духовна культура, консолідація, ментальність, релігія

Анотація

У статті досліджується логіка процесу національного становлення держав Європи XIX століття. Обґрунтовує прагнення кожного народу на свободу суспільного буття та вільний розвиток. У контексті європейської культури автор репрезентує найяскравіші творчі пошуки у духовному житті означеного періоду та їх проекцію на український ґрунт. Наголошено на характерних для української нації чинниках становлення, які визнано як етнічні (культурницькі). Серед факторів, котрі стимулюють консолідацію української нації, виділено духовну культуру (релігія, мова, фольклор, традиції).

Біографія автора

  • Оксана Рудакевич

    кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бочковський О. Вступ до націології / О. Бочков-ський. - Мюнхен, 1991. - 277 с.

Володина И. История итальянской литературы XIX -XX веков / И. Володина. - М.: Высшая школа, 1990. - 286 с.

Гегель Г.В.Ф. Философия истории / Г.В.Ф. Гегель. // Сочинения. М., Л. 1934.— Т. 7. - 479 с.

Гер дер И. Идеи философии истории человечества / И. Гердер. - М., 1977. - 703 с.

Гринів О. Українська націологія. XIX - початок XXct.: Істор. нариси / О. Гринів. - Л.: Світ, 2005. - 288 с.

Забужко О. Філософія національної ідеї в європейській духовній культурі ХІХ ст. / О. Забужко // Філософія української ідеї та європейський контекст. -К.: Основи, 1993. - С. 22-53.

Касьянов Г. Теорії нації і націоналізму / Г. Касьянов. - К.: Либідь, 1999. - 352 с.

Коллар Я. О литературной взаимности между словянскими племенами и наречиями / О. Коллар // Антология чешской и словацкой философии. - М., 1982. - 406 с.

Лісовий В. Культура - ідеологія - політика / В. Лісовий. - К.: Вид. О. Теліги, 1997. - 357 с.

МонтескьеШ. О духе законов / Ш. Монтескье // Избр. произв. АН СССР. Институт филисофии. - М.: Политиздат, 1955. - 734 с.

Націоналізм. Антологія / упор. О. Проценко, В. Лісовий - К.: Смолоскип, 2000. - 872 с.

Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. - К.: Либідь, 2001. - 288 с.

Релігія і нація в суспільному житті України і світу / Л.Филипович, А. Колодний, П. Яроцький та ін. - К.: Наукова думка, 2006. - 286 с.

Рудакевич О. Національний принцип: етнопо-літична концепція нації: [Монографія] / О. Рудакевич.

- Тернопіль, Економічна думка, 2009. - 292 с.

Руссо Ж-Ж. Трактаты / Ж.-Ж. Руссо. - М.: Наука, 1969. - 704 с.

Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистішого буття / В.О. Сабадуха. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. - 175 с.

СмітЕ. Національна ідентичність / Е. Сміт. - К.: Основи, 1994. - 221 с.

Филипович Л.О. Етнологія релігії: теоретичні проблеми. Вітчизняна традиція осмислення / Л. Филипович. - К.: Світ знань, 2000. - 334 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2 - е наук. вид.] / А. В. Фурман. - Т ернопіль: Економічна думка, 2010. - 168 с.

Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм. Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Р. Шпорлюк. - К.: Основи, 1998.

- 479 с.

Юнгман Ю. О классичности литературы и ее значении / О. Юнгман // Антология чешской словацкой философии. - М., 1982. - С. 226 - 233.

Dmowski R. Polityka polska i odbudowanie pan-stwa / R. Dmowski. - Warszawa, 1993. - 142 s.

Mickiewicz A. Ksiengi narodu polskiego i pielgrzym-stwa polskiego / A. Mickiewicz. - Warszawa, 1980. - 142 s.

Norwid C. Mysli o Polsce s polakach / C. Norwid. -Warszawa, 1993. - 187 s.

Szpotaсski А. Adam Mickiewicz i jego epoka w 3 t / A. Szpotacski. - Warszawa - Krakуw.- T. 1. Racjonalizm i romantyzm. - 240 s.

Walicki A. Miedzy filosofía, religia a polityka / A. Walicki. - Warszawa, 1983. - 288 s.

Завантаження

Як цитувати

Рудакевич, Оксана. “НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД”. Психологія і суспільство, no. 1(51), Aug. 2017, pp. 31-39, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/637.

Схожі статті

1-10 з 217

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.