Моральна сфера особистості та її сутнісні визначення

Автор(и)

  • Мирослав Савчин доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член редакційної колегії і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Дрогобич. msavchun@gmail.com ORCID: 0000-0002-2481-4661 http://orcid.org/0000-0002-2481-4661

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.149

Ключові слова:

ідея людини, Бог, особистість, моральність, аморальність, симулякр

Анотація

Аналізується проблематика моральності в сучасному психологічному дискурсі та життєдіяльності людини, групи, суспільства загалом. Констатується важливість її теоретичного переосмислення, відштовхуючись від уявлень про людину стародавніх мислителів, зокрема Платона, де онтологічним маркером досконалого соціуму та окремої особи розглядалася справжність, творення блага, корисність, доцільність, гармонія існування та суті. Сутність людини заперечується в ідеї симулякра (софісти) як неправдивої копії у наслідуванні, коли ставиться під сумнів її здатність жити відповідно до ідеї людини (добра, блага, розуму), а суспільство розглядається як множина безликих одиниць (сингулярність) без особистісного начала, тому нехтуються питання про ідеал людини, сенс і зміст її життя. Висновується, що на ідеї симулякра ґрунтується методологія сучасного постмодернізму, який аргументує перебіг життєвого процесу особи в неусвідомлених і нічим недетермінованих екзистенційних мотивах, у яких не ставиться проблема моральності. Вважається, що людина має право завжди бути іншою, навіть аномальною, не підкорятися ніяким нормам, правилам і стандартам, не ставити питання про сутність і сенс життя, натомість популяризується людина-симулякр як невизначена одиниця, із масиву яких виникає безликий широкий загал, а не людська спільнота із життєствердними, щирими та відкритими стосунками. Стверджується, що обґрунтування фундаментальних засад автентичної моральності особистості першочергово стосується її стосунків з Богом, Іншим, із собою, спільнотою, зі світом, що виявляється у ставленні до різних аспектів суспільного повсякдення. Воднораз аргументована наявність вертикального і горизонтального вимірів моральності – соціальної природи та духовного наповнення. Доведено, що основою духовної моральності є закон дієвої (безумовної, абсолютної, рівної до всіх) любові до Іншого, звільнення особи від егоїзму, творення свободи і повсюдної особистої відповідальності. Натомість у людини із соціальною моральністю постійно виникають труднощі в реалізації морального ставлення до Іншого (залежність ставлення від рівня родинних зв’язків, статусної близькості, індивідуальних особливостей) та проблеми з мотивацією такої поведінки (неврахування гідності Іншого, його потреб блага, свободи, бути індивідуальністю). Зазначається, що в українському суспільстві сьогодні переважає моральність соціальної природи і поширеними є прояви особистісної аморальності, тому очищення потребує сфера морального ставлення до навколишніх, що фундується на уявленні про людину, про феноменологію дієвої любові, про добро і зло, життя і смерть, совість, справедливість, а також про пошанування права Іншого та спільноти на свободу та індивідуальність. Охарактеризовано шкалу морального-неморального ставлення до Іншого, у якій виокремлено три рівні – моральний, морально нейтральний, аморальний – та його одинадцять підрівнів. Проаналізовані особистісні механізмі та проблемні зони в реалізації моральної поведінки особи. Висвітлені канали її морального вдосконалення в ковітальних контекстах культури, праці, політики, буденного життя.

Посилання

Abolina T., Nadilny I. Morality // Encyclopedia of modern Ukraine. Vol. 21; Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Vinnytsia, 2019. 712 p.

Abolina TT Moral values // Encyclopedia of modern Ukraine. Vol. 21; Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Vinnytsia, 2019. P. 525.

Atkinson M., Choice Rae T. Mastery of life: internal, dynamics of development. Moskva: Alpina Publisher, 2012. 312 p.

Baudrillard J. Simulacra and simulation / per. from fr. A. Kachalova. Moskva: POSTUM Publishing House, 2015. 240 p.

Viticultural methodology: anthology. To the 25th anniversary of the scientific school of Professor A.V. Furman: Collective monograph. Ternopil: TNEU, 2019. 980 p.

Deleuze J. Logic of meaning / per. From fr. Moskva: Academic project, 2015. 482 p.

Deleuze J. Guattari F. Capitalism and schizophrenia. Book 1. Acts-Oedipus. Yekaterinburg, U-factors, 2008. 672 p.

Derrida J. Around the Towers of Babel. Comments. 1997. №. 11.

Derrida J. Voice and Phenomenon and Other Works on Husserl's Sign Theory / per. from fr. S.G. Kalinina and N.V. Suslova; Series Gallicinium. St. Petersburg: Aletheya, 1999. 208 p.

Derrida J. Globalization. Peace. Cosmopolitanism / per. from fr. D. Olshansky. Cosmopolis. 2004. No. 2 (8). P. 125-140.

Derrida J. Essay on the name / per. From fr. St. Petersburg: Aletheia, 1998. 190 p.

Derrida J. About grammar / per. from fr. and vst. Art. N. Avtonomova. Moskva: AdMarginem, 2000. 512 p.

Derrida J. Letter and difference / per. from fr. ed. V. Lapitsky. St. Petersburg: Academic project, 2000. 430 p.

Derrida J. Fields of Philosophy / per. from fr. D. Kralechkina. Moskva: Academic project, 2012. 376 p.

Gergen K. J. Movement of social constructionism in modern psychology. Social psychology: marginal self-reflection: reader / ed.-comp. E.V. Yakimova. Moskva: INION RAN, 1995. S. 51-73.

Johnson D.W. Social psychology: training of interpersonal communication / trans. from English V. Khomika. Киev: Vud. House "KM Academy", 2003. 529p.

Malakhov VA Moral choice // Encyclopedia of modern Ukraine. Vol. 21; Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Vinnytsia, 2019.

Moral consciousness and self-consciousness of the individual: monograph / ed. prof. M.V. Savchina, Assoc. І.М. Galiana. Drogobich 2009. 288 p.

Moore T. Taking care of the soul: how to fill the daily life with depth and meaning / trans. from English Olga Demidenko; for the specialty. ed. Dmytro Zalevsky and Oleg Feshovets. Lviv: Astrolabe Publishing House, 2020. 448 p.

Nietzsche F. Genealogy of morals / pek. from nim. Moskva: Azbuka, 2015. 224 p.

Nullens P., Michener R. Multidimensional ethics. Moral theology in the context of postmodernism. Kuev: Knigonosha, 2015. 304 p.

Pezeshkian N. Psychotherapy of everyday life. Moskva: Progress, 1995. 384 p.

Plato. Power / per. from ancient Greek D. Koval. Kuev: Osnova, 2000. 355 p.

Prokopenko V. Plato's myth of the cave and discussions around it. Philosophy of Education. 2014. №2 (4). P. 28-32.

Savchin MV Spiritual paradigm of psychology: mono¬graph. Кyiv: Академвидав, 2013. 224 p.

Savchin MV Personality abilities: monograph. Кuev: Академвидав, 2016. 288 p.

Savchin MV Human health: spiritual, personal and physical dimensions: monograph. Drohobych: PE "Posvit", 2019. 232 p.

Savchin MV Methodologists of psychology: monograph. Kyiv: Академвидав, 2013. 224 p.

Savchin MV Moral health. Encyclopedia of Modern Ukraine. Vol. 21; Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Vinnytsia, 2019. P. 527-528.

Savchin MV Psychology of responsible behavior: monograph. Ivano-Frankivsk: City of NV, 2008. 280 p.

Savchin MV Test questionnaire for the diagnosis of fundamental worldviews of the individual. Scientific Bulletin of Kherson State University. Psychological Sciences Series. 2021. Issue 1. P. 40-47.

https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-1-5

Tishchenko S.P., Vovchin-Blakitna O.S. Moral aspects of modern civilization // Encyclopedia of modern Ukraine. T. 21; Institute of Encyclopedic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Vinnitsa, 2019. P. 525 -526.

Foucault M. Will to Truth: Beyond Knowledge, Power and Sexuality / per. from nim. Moskva, 1997.

Foucault M. The Order of Discourse. The Will to Truth: Beyond Knowledge, Power and Sexuality. Works of different years. Moskva: Kastal, 1966. 448 p.

Hawkins D. Force and violence: hidden motives of human actions. St. Petersburg: All, 2010. 386 p.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 369

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.