"ВЕЛИКА ЛОГІКА ВЧИНКУ" ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ ЯК УТВЕРДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Вадим Васютинський

Ключові слова:

В.А. Роменець, канонічна психологія, Велика Логіка Вчинку, міжособова взаємодія, символічне опосередкування, інлерсуб’єктивність, колективна феноменологія

Анотація

Канонічна психологія вчинку Володимира Роменця інтерпретується в аналітичному форматі колективно-феноменологічних пояснень сутності людської психіки.Ідеї про психологічну структуру вчинку, єдність середовища і людських пристрастей, екзистенційну та інтерперсональну комунікації, етичний зв’язок з іншими людьми, соціальну спільність, громадянський сенс учинків, етичну та онтологічну виміри свободи вчинку покладено в основу формулювання принципів інтеракційно-феноменологічного бачення психологічних джерел колективної суб’єктності.

Біографія автора

  • Вадим Васютинський
    доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ.

Посилання

Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект-Пресс, 2001.

Васютинський В.О. Колективна феноменологія: “що саме” є за “Великою Логікою Вчинку” Володимира Роменця? // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матер. Всеукр. н.-пр. конф. “Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність”.

- К.: Либідь, 2006. - С. 43-49.

Васютинський В.О. Міжособова взаємодія в концепціях сучасних українських психологів // Соціо-гуманітарні проблеми людини: Вісник. - № 1. - Львів: Ліга-Прес, 2005. - С. 101-106.

Роменець В.А. Вчинок і світ людини // Основи психології / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця.

- К.: Либідь, 1993. - С. 383-402.

Роменець В.А. Пропедевтика психологічної теорії вчинку // Історія психології XIX - початку XX століття.

- К.: Вища шк., 1995. - С. 531-594.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології. - К.: Основи, 2001. - 850 с.

Завантаження

Як цитувати

Васютинський, Вадим. “‘ВЕЛИКА ЛОГІКА ВЧИНКУ’ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ ЯК УТВЕРДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ”. Психологія і суспільство, no. 2(44), Aug. 2017, pp. 143-7, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/538.

Схожі статті

1-10 з 993

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.