ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Оксана Гуменюк

Анотація

Визначено передумови, що впливають на формування громадянської відповідальності української молоді (громадянське суспільство, громадянська свідомість, громадянська самосвідомість, громадянська відповідальність); обґрунтовано соціально-психологічні механізми громадянської відповідальності (персоналізація, персоніфікація, ідентифікація, менталізація, цілепокладання, рефлексія); проаналізовано відмінності між незалежним і взаємозалежним Я, індивідуалістами і колективістами у контексті відповідального ставлення старшокласників і студентів до суспільного повсякдення.

Біографія автора

  • Оксана Гуменюк
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник лабораторії психології політичної участі Інституту соціальної і політичної психології АПН України, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 376 с.

Анцыферова Л.И. О динамическом подходе к психологическому изучению личности // Психол. журнал. - 1981. -Т. 2. - № 2. - С. 16-26.

Гуменюк О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості // Психологія і суспільство. - 2007. - №4. - С. 81-92.

Донченко Е.А. Социетальная психика. - K.: Наукова думка, 1994. - 208 с.

Донченко О.А., Романенко Ю.В. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення). - K.: Либідь, 2001. - 334 с.

Колесов Д.В. Целостность и целеполагание. Феномен “тупикового успеха” // Мир психологии. - 2004. - №4. - С. 70-78.

Комиссаров В. Громадянське суспільство: виднокола істини чи форма політичної маніпуляції // Психологія і суспільство. - 2007. - №1. - С. 81-85.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л.М. Проколієнко. - K.: Рад. шк., 1989. - 608 с.

Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. - М.: Наука, 1988. - 200 с.

Рагозін М.П. Демократія від А до Л: словник-до-відник.- Донецьк: Донбас, 2002.- 203 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: АНП РСФСР, 1946. - 704 с.

Снігур Л.А. Психологія становлення громадянськості особистості: Автореф. дис. ... докт. психол. наук: 19.00.07.-K., 2005.- 32 с.

Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. - K.: Українська радянська енциклопедія. - 1986. - 798 с.

Фрейд3. Введение в психоанализ: Лекции. - М.: Наука, 1989. - 456 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності.

- Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

а. Фурман А.В, Гуменюк О.Є. Психологія Л-концепції: Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 360 с.

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. - М.: Прогресс, 1993. - 310 с.

Юнг К.Г. Психологические типы. - М.: Прогресс, 1995. - 716 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>