СОЦІАЛЬНІ НЕВРОЗИ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Зіновія Карпенко Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
  • Володимир Мицько

Ключові слова:

невроз, невротична тенденція ціннісного змісту, нормальна аксіопсихологічна конституція (структура), соціальний невроз, суспільство перехідного періоду

Анотація

Концептуально обґрунтовуються причини і показники аксіопсихологічної деформації суспільства перехідного періоду; на емпіричному матеріалі визначається характер і ступінь невротизації сучасного українського загалу.

Біографії авторів

  • Зіновія Карпенко, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)

    доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогічної і вікової психології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

  • Володимир Мицько

    студент Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Посилання

Адлер А. Наука жить. - К. : Рогї-Коуаі, 1997. - 288 с.

Карвасарский Б. Д. Психотерапия. - М. : Медицина, 1985. - 304 с.

Маслоу А. Психология бытия. - М. : Рефлбук, К. : Ваклер, 1997. - 304 с.

Мясищев В. Н. Личность и неврозы. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1960. - 426 с.

Практический справочник врача-психи-атра / Под ред. Г. Воронцова и А. Видренко - К. : Здоров’я, 1981. - 192 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М. : Прогрес — Универс, 1994. - 480 с.

Семиченко В. А. Психические состояния. - К. : Магистр-5, 1998. - 208 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М. : Прогресс, 1990. - 368 с.

Фрейд З. Психология бессознательного. - М. : Просвещение, 1990. - 448 с.

Фромм Э. Человек для себе. - Мн. : Колегиум, 1992. - 253 с.

Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. - СПб. : Лань, 1997. - 240 с.

Хорни К. Невротическая личность нашего времени, Самоанализ. - М.: Изд. группа Прогресс — Универс, 1993. - 480 с.

Завантаження

Як цитувати

Карпенко, Зіновія, and Володимир Мицько. “СОЦІАЛЬНІ НЕВРОЗИ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ СУСПІЛЬСТВА”. Психологія і суспільство, no. 1(3), May 2017, pp. 124-32, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/23.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 222

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.