ГРОМАДСЬКА ДУМКА У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олена Морщакова Державний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

громадська думка, інформація, комунікація, інформаційні процеси, інформаційний потік, телебачення, ідеологія, національна свідомість

Анотація

Під час дослідження цієї актуальної проблеми висвітлюється значущість теоретичної розробки та обґрунтування (з урахуванням накопиченого досвіду) концепції цілісної, багаторівневої та багатоступеневої системи інформаційного обігу в суспільстві, що дасть змогу контролювати перебіг громадської думки в контексті найважливіших суспільних процесів та здійснювати на них ефективний вплив.

Біографія автора

  • Олена Морщакова, Державний економічний університет, м. Тернопіль
    кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціальної роботи Державного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бурдьє П. Практичний глузд. - К.: Укр. центр дух. культури, 2003. - 529 с.

Осовський В. Проблема ідентифікації громадської думки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - №1-2. - С. 12-17.

Allport F.H. Forward a Science of Public Opinion // Public Opinion Quarterli. - Vol. 1.- 1937.- №1. - Р 29-36.

Грушин Б. А. Массовое сознание. - М.: Политиздат, 1987. - 247 с.

Oison Sc. Theoria komunikowania: ponowne rozpatzenie kwestii / / Wspolczesne systeme komunikowania. - Wroclav: Wydavnictvo Univer-sytetu Wroclawskiego, 1997. - Р 17-21.

Мащенко І.Г. Глобальне телебачення. - К.: Либідь, 1992. - 288 с.

Мащенко І.Г. Телебачення України. - К.: Тетра, 1998. - 146 с.

Мироненко В. Витоки українського радіомовлення // Київська старовина. - 1996. - №1. - С. 5-9.

Москаленко А.З. Теорія журналістики. - К.: Експрес-об’ява, 1998. - 687 с.

Головаха Є., Паніна Н. Українське суспільство 1994 - 2001: Результати опитування громадської думки // www.dif.org.ua

DoobL.W. Public Opinion and Propaganda. - Hamden, 1966. - 166 р.

Dewey J. The Public and its Problems. - N. Y.: Prentice Hall, 1927. - 58 р.

Revue africaire de communication. - Dakar. - 1984. - №5. - Р 38^2.

Головаха Є.І. Народ як суб’єкт політичного процесу та специфічні риси його політичної культури в сучасній Україні // Уряду України, Президенту, законодавчій владі. Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Керівники авторського колективу А.І. Комарова, О.М. Рудакевич. - Київ, 1997. - Т. 6. - 647 с.

ГесліВ. Чинники впливу на голосування українських виборців // Політична думка. - 2000. - №3. - С. 13-15.

Фрейд З. Будущность одной иллюзии. - М. - Л., 1993. - 136 с.

Тард Г. Социальная логика. - СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. - 554 с.

Там само.

Дюркгейм Э.О. О разделении общественного труда. - М.: Канон, 1996. - 432 с.

Боас Ф. Ум первобытного человека. - М. - Л., 1976. - 113 с.

Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра // Полис. - 1992. - №3. - С. 7-11.

Покритан А., Зверяков М. Сучасна праця і практика реформ // Економіка України. -1994. - №7. - С. 22-26.

Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. - М.: МГУ, 1982. - 345 с.

Полосин В. Книга об идолах. - М.: Наука, 1964. - 196 с.

Ніцше Ф. Народження трагедії: Фрагменти // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. -Львів: Літопис, 1996. - 636 с.

Гуревич П.С. Социальная міфологія. - М.: Наука, 1983. - 311 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 167

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.