"ВЕЛИКА ЛОГІКА ВЧИНКУ" ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ ЯК УТВЕРДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

Вадим Васютинський

Анотація


Канонічна психологія вчинку Володимира Роменця інтерпретується в аналітичному форматі колективно-феноменологічних пояснень сутності людської психіки.Ідеї про психологічну структуру вчинку, єдність середовища і людських пристрастей, екзистенційну та інтерперсональну комунікації, етичний зв’язок з іншими людьми, соціальну спільність, громадянський сенс учинків, етичну та онтологічну виміри свободи вчинку покладено в основу формулювання принципів інтеракційно-феноменологічного бачення психологічних джерел колективної суб’єктності.


Ключові слова


В.А. Роменець; канонічна психологія; Велика Логіка Вчинку; міжособова взаємодія; символічне опосередкування; інлерсуб’єктивність; колективна феноменологія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект-Пресс, 2001.

Васютинський В.О. Колективна феноменологія: “що саме” є за “Великою Логікою Вчинку” Володимира Роменця? // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матер. Всеукр. н.-пр. конф. “Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність”.

- К.: Либідь, 2006. - С. 43-49.

Васютинський В.О. Міжособова взаємодія в концепціях сучасних українських психологів // Соціо-гуманітарні проблеми людини: Вісник. - № 1. - Львів: Ліга-Прес, 2005. - С. 101-106.

Роменець В.А. Вчинок і світ людини // Основи психології / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця.

- К.: Либідь, 1993. - С. 383-402.

Роменець В.А. Пропедевтика психологічної теорії вчинку // Історія психології XIX - початку XX століття.

- К.: Вища шк., 1995. - С. 531-594.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології. - К.: Основи, 2001. - 850 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)