ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ" І "РЕФЛЕКСІЯ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА"

Валентин Демський

Анотація


Перехід у сучасному суспільстві від екстенсивного типу управління до інтенсивного неможливий без зростання значущості рефлексивних процесів. Перший породив спрощений погляд на можливості впливу на суб’єкт управління через комбінацію зовнішніх стимулів, зокрема, коли його засоби і методи задаються ззовні, а другий передбачає усвідомлення цим суб’єктом своєї ролі, у результаті чого синтезуються нові принципи та механізми управління як складного багатоканального процесу. Щоб визначити роль рефлексії в управлінській діяльності офіцера-при-кордонника і виявити особливості її функціонування у системі практикування треба обґрунтувати психологічний зміст діяльності.


Ключові слова


особистість офіцера-прикордонника (керівника); рефлексія; рефлексивність; саморефлексія; управлінська діяльність; психологічна вибірковість; кооперативна рефлексія; управлінська самосвідомість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мангутов И.С., Уманский Л.И. Организатор и организаторская деятельность. - Л., 1975. - 310 с.

Методики социально-психологической диагностики личности и группы. - М.: АН СССР, Ин-т психол., 1990. - 219 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. - К.: Ака-демвидав, 2003. - 567 с.

Потапчук Є.М. Військова психологія. - Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 2003. - 149 с.

Шредер Г.А. Руководить сообразно ситуации. - М., 1994. - 160 с.

Ягупов В. Військова психологія: Підручник. - К.: Тандем, 2004. - 656 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)