ГРОМАДСЬКА ДУМКА У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Олена Морщакова

Анотація


Під час дослідження цієї актуальної проблеми висвітлюється значущість теоретичної розробки та обґрунтування (з урахуванням накопиченого досвіду) концепції цілісної, багаторівневої та багатоступеневої системи інформаційного обігу в суспільстві, що дасть змогу контролювати перебіг громадської думки в контексті найважливіших суспільних процесів та здійснювати на них ефективний вплив.


Ключові слова


громадська думка; інформація; комунікація; інформаційні процеси; інформаційний потік; телебачення; ідеологія; національна свідомість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бурдьє П. Практичний глузд. - К.: Укр. центр дух. культури, 2003. - 529 с.

Осовський В. Проблема ідентифікації громадської думки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - №1-2. - С. 12-17.

Allport F.H. Forward a Science of Public Opinion // Public Opinion Quarterli. - Vol. 1.- 1937.- №1. - Р 29-36.

Грушин Б. А. Массовое сознание. - М.: Политиздат, 1987. - 247 с.

Oison Sc. Theoria komunikowania: ponowne rozpatzenie kwestii / / Wspolczesne systeme komunikowania. - Wroclav: Wydavnictvo Univer-sytetu Wroclawskiego, 1997. - Р 17-21.

Мащенко І.Г. Глобальне телебачення. - К.: Либідь, 1992. - 288 с.

Мащенко І.Г. Телебачення України. - К.: Тетра, 1998. - 146 с.

Мироненко В. Витоки українського радіомовлення // Київська старовина. - 1996. - №1. - С. 5-9.

Москаленко А.З. Теорія журналістики. - К.: Експрес-об’ява, 1998. - 687 с.

Головаха Є., Паніна Н. Українське суспільство 1994 - 2001: Результати опитування громадської думки // www.dif.org.ua

DoobL.W. Public Opinion and Propaganda. - Hamden, 1966. - 166 р.

Dewey J. The Public and its Problems. - N. Y.: Prentice Hall, 1927. - 58 р.

Revue africaire de communication. - Dakar. - 1984. - №5. - Р 38^2.

Головаха Є.І. Народ як суб’єкт політичного процесу та специфічні риси його політичної культури в сучасній Україні // Уряду України, Президенту, законодавчій владі. Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Керівники авторського колективу А.І. Комарова, О.М. Рудакевич. - Київ, 1997. - Т. 6. - 647 с.

ГесліВ. Чинники впливу на голосування українських виборців // Політична думка. - 2000. - №3. - С. 13-15.

Фрейд З. Будущность одной иллюзии. - М. - Л., 1993. - 136 с.

Тард Г. Социальная логика. - СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. - 554 с.

Там само.

Дюркгейм Э.О. О разделении общественного труда. - М.: Канон, 1996. - 432 с.

Боас Ф. Ум первобытного человека. - М. - Л., 1976. - 113 с.

Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра // Полис. - 1992. - №3. - С. 7-11.

Покритан А., Зверяков М. Сучасна праця і практика реформ // Економіка України. -1994. - №7. - С. 22-26.

Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. - М.: МГУ, 1982. - 345 с.

Полосин В. Книга об идолах. - М.: Наука, 1964. - 196 с.

Ніцше Ф. Народження трагедії: Фрагменти // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. -Львів: Літопис, 1996. - 636 с.

Гуревич П.С. Социальная міфологія. - М.: Наука, 1983. - 311 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)