ЛЮДЯНЕ БЕЗМЕЖЖЯ ГЕОРГІЯ БАЛЛА

Автор(и)

  • Сергій Болтівець

Анотація

*

Біографія автора

  • Сергій Болтівець
    доктор психологічних наук, професор, керівник реабілітаційних програм Клініки активної терапії особливих станів, голова Українського товариства гіпнозу, заступник головного редактора і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Балл Г.О. До визначення засад раціогуманіс-тичного підходу в методології психологічної науки / Г еоргій Балл // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 74-90.

Балл Г.О. До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології / Георгій Балл // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 60-74.

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы / Г еоргий Алексеевич Балл. - К.: Изд-во Основа, 2006. - 408 с.

Балл Г.А. “Психология” методологии: рацио-гуманистический взгляд / Г.А. Балл // Вопросы психологии. - 2011. - № 2. - С. 3-13.

Балл Г. Раціогуманістична орієнтація в аналізі взаємозв’язку добра і зла в соціальній поведінці / Георгій Балл // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. праць. - Вип. 2. - К.: Полтава, 2011. - С. 22-34.

Балл Г. Система принципів раціогуманізму / Г еоргій Балл // Психологія і суспільство. - 2011. - № 4. - С. 16-32.

Боліівець С.І. Балл Олексій Михайлович / С.І. Бол-тівець // Енциклопедія Сучасної України. - Т. 2. - К.: Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, 2003. - С. 169.

Г уманістична психологія: Антологія: [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів]: у 3-х т. / упорядн. і наук. ред. Роман Трач (США) і Г еоргій Балл (Україна). - К.: Університетське вид. “Пульсари”, 2001. - Том 1: Гуманістичні підходи в західній психології XX ст. - 252 с.

Тищенко С.П. Балл Георгій Олексійович / С.П. Тищенко // Енциклопедія Сучасної України. - Т. 2. -К.: Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, 2003. - С. 169.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>