СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Василь Осьодло
  • Людмила Будагьянц

Ключові слова:

Україна, РФ, війна, суспільна свідомість, антитерористична операція, соціально-політичні чинники, громадянське суспільство, безпека держави

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти соціально-політичного контексту АТО на Сході України. Стверджується, що консолідація української політичної нації, утвердження демократичної правової держави з воєнною організацією як її невід’ємним атрибутом, розгортання системи орієнтованих на національний інтерес соціальних інститутів, усвідомлення значення громадсько-політичної активності та збройного захисту держави кожним громадянином, спільної діяльності цивільних та військових над забезпеченням воєнної безпеки держави, становить не лише інтегральну умову успішності, а й ціннісно-смислове узмістовлення АТО.

 

The article deals with some aspects of social and political context of the anti-terrorist operation in the East of Ukraine.

The authors state that to ensure success of the antiterrorist operation, the certain conditions should be provided. Such conditions are consolidation of the ukrainian political nation, establishment of democratic constitutional state with the military organization as its essential attribute, development of social institutions system oriented to the national needs, recognition by every citizen the importance of public and political activity and importance of the country armed protection as well as recognition of civilian and military cooperation aimed at the military state security assurance.

Біографії авторів

  • Василь Осьодло
    доктор психологічних наук, професор, начальник кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана Чер-няховського, м. Київ
  • Людмила Будагьянц
    кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана Черняхов-ського, м.Київ

Посилання

Арон Р. Мир і війна між націями / Пер. з фр. - К.: МП “Юніверс”, 2000. - 688 с.

Каппен Ф. Путін веде в Україні гібридну війну. Інтерв’ю “Радіо Свобода” 26.04.2014. Підготовлено Корнієнко С. - Електронний ресурс: http: // www.radiosvoboda.org/articleprintview/25363591. html.

Осьодло В.І. Культурно-політична самоіден-тифікація громадян у східних областях України /

В.І. Осьодло, Л.М. Будагьянц. - ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю “Особистість у сучасному світі” (20-22 листопада 2014 р.). - К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенст-во”, 2014. - С. 443-447.

Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ / Институт гуманитарных исследований Украинской академии наук национального прогресса. - К.: Феникс, 2002. - 760 с.

Переслегин С. “Самоучитель игры на мировой шахматной доске”: - М.: ACT; СПб.: Terra fantastica, 2005. - 624 с. - Серия : “Philosophy”.

Попов И.М. Война будущего: взгляд из-за океана. Военные теории и концепции современных США. -М.: Изд. “АСТ-Астрелъ”, 2004. - 444 с. -Серия: “Великие противостояния” .

Фихте И. Г. Сочинения. В двух томах. Т.1 / Сост. и примечания В. Волжского. - СПб.:Мифрил, 1993. -687 с.

Завантаження

Як цитувати

Осьодло, Василь, and Людмила Будагьянц. “СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ”. Психологія і суспільство, no. 3(61), Sept. 2017, pp. 12-17, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/763.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 252

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.