ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ, ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ

Автор(и)

 • Олег Бакалюк
 • Ярослав Русенко
 • Ніна Олійник

Анотація

У роботі розкрито вплив ризиків, які супроводжують процеси глобалізації економіки (стрімке зростання обсягу знань, жорстко організована кодова інформація, використання телекомунікацій у режимі on-line), інтенсифікують діяльність національних систем освіти (інформаційне перевантаження, акцент на розвиток логічно-раціональної сфери) і спричинюють негативні деформації у психічному здоров’ї дітей і молоді - виникнення синдромів вигоряння, аномії, станів тривоги, депресії, апатії, невмотивованої агресії. Частота розвитку цих синдромів і станів зростає за наявності в осіб підліткового та юнацького віку таких рис характеру, як надмірна емоційність, надвразливість, беззахисність та імпресивність, або ж таких типів акцентуації характеру, як сензитивний, епілептоїдний та істероїдний. Покращення ситуації полягає в ранній діагностиці психічних порушень у вихованців і наступників ще в дошкільних виховних закладах, у їх продовженні на рівні школи та ВНЗ, для чого потрібно істотно підвищити компетентність педагогів та освітян у питаннях розуміння ними формовиявів депресії, тривоги, прихованих порушень поведінки, психозів. Не менш важливим є і реорганізація освітньої системи за умов переходу до інформаційного суспільства в напрямку більш широкого використання можливостей право-півкульного способу пізнання та навчання з одночасним обмеженням логіко-раціональної діяльності лівої півкулі мозку тих, хто здобуває початкову, середню чи вищу освіту.

Біографії авторів

 • Олег Бакалюк
  доктор медичних наук, професор, член Європейської асоціації безпеки, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності людини Національного економічного університету, м. Тернопіль
 • Ярослав Русенко
  кандидат ветеринарних наук, член Європейської асоціації безпеки, доцент кафедри безпеки життєдіяльності людини Національного економічного університету, м. Тернопіль
 • Ніна Олійник
  кандидат медичниих наук, викладач кафедри безпеки життєдіяльності людини Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Алдер Г. Техника развития интеллекта. - C-Пб.: Питер, 2001. - 192 с.

Безруких М. М. Школьные факторы риска и здоровье детей // Педагогіка толерантності. - 1999 . -№ 3-4. - C. 87-94.

Бурлакова І.А. Соціальні чинники формування здоров’я людини // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. Вип. 35 / За ред. С.Д. Максименка. - К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2007. - С. 52-58.

Виговська О. Професіоналізм учителя як гарант збереження його здоров’я // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - №2. - С. 48-50.

Иванов Н.Я. Популяционные нормы для определяемых с помощью ПДО показателей акцентуаций характера у подростков // Психологическая диагностика при нервно-психических и психосоматических заболеваниях. - Л.: Изд. Инст. им. Бехтерева, 1985. -С. 5-8, 44-46.

Иванов Н.Я., Личко А.Е. Патохарактерологический Диагностический Опросник для подростков. Методика исследования. - СПб.: Изд. инст. им. Бехтерева, 1992. - С. 5-18; 44-46.

Кандыба В. М. Эмоциональный гипноз. - С-Пб.: Лань, 1997. - 510 с.

Клименко В.В. Критерії психічного здоров’я: Електронна публікація. http://www.glavnyk.com.ua/ PG_UKR_01_02_2004.htm

Курик М. Організувати навчання, не шкодячи здоров’ю дитини // Освіта України. - 2005. - 4 жовтня.

Концепція Державної цільової комплексної Програми розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на 2006-2010 роки // Здоров’я України. - 2006, липень. - № 13-14.

ЛеонгардК. Акцентуированные личности: Пер. с нем. - Киев: Вища школа,1981.- 390 с.

Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. - Л.: Медицина, 1977; изд. 2-е доп. и перераб. - Л.: Медицина, 1983. - 261 с.

Личко А.Е. Подростковая психиатрия: Руководство для врачей. - Л.: изд. Медицина, 1979; изд. 2-е доп. и перераб. - Л.: Медицина, 1985. - 416 с.

Личко А.Е, БитенскийВ.С. Подростковая наркология: Руководство для врачей. - Л.: Медицина,

- 301 с.

Максименко С.Д. Психічне здоров’я дітей // Психолог. - 2002. - №1. - С. 4.

Пинчук А. Факторы суицидального поведения подростков и пути решения проблемы // Новости медицины и фармации. - 2007. - № (215), апрель-май. - С. 24.

Сірко Р.І. Психічне здоров’я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного аналізу: автореф. дис... канд. психол. наук: спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Р.І. Сірко; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2002. - 15 с.

Соціальні чинники формування здоров’я людини // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2007. - Вип.

- С. 52-58.

Ставицька С.О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій сучасного юнацтва // Актуальні проблеми психології / За ред. С.Д. Максименка. - К.: Главник, 2008. - X. - Вип. 4. С. 236-242.

Степанова М. Скорость “конвейера” неприемлема для ребенка // Директор школи. Україна. - 2001. - №7. - С. 86-91.

Титаренко Т. Постмодерні концептуалізації понять “особистість” та “життєвий шлях” // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 83-96.

Тоффлер Э. Шок будущего. - М.: “Издательство АСТ”, 2002. - 557 с.

Уилсон Р. А. Психология эволюции. - К.: Янус, 1999. - 304 с.

Ушаков Г. К. Профилактика нервно-психических расстройств у детей. - М.: Знание, 1966. - 45 с.

Globalisation // Economist.- London: Economist/ Profile, 2001. - 340 р.

Leonhard K. Normale und abnorme Person-lichkeiten. - Berlin: Volk und Gesundheit,1964. - 268 р.

Lewis G., Araya R. Globalisation and mental health // Psychianry in Society (ed. N. Sartorius, W.Gaebel, J.J. Lopez-Ibor. - Chichester:Wiley. -2002. - P. 57-58.

Popov Y. V. Discussion of ICD-10: A new approach to the diagnosis of psychopathies (personality disorders). - Bekhterev Rev. Psychiat. a. Med. psychol. English language ed, Washington: Am. Psychiat. Press. - 1992. -P. 18-24.

Stiglitz J. Globalisation and its Discontens. - London: Penguin, 2002. - 290 р.

Завантаження

Як цитувати

Бакалюк, Олег, et al. “ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ, ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ”. Психологія і суспільство, no. 3(41), Aug. 2017, pp. 140-9, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/482.