ПСИХОЛОГО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Світлана Алімова

Ключові слова:

психолого-аналітичні аспекти, індивідуалізована стратегія творчої діяльності, методи науково-технічної творчості, творче мислення, психологічна інерція, психологічне відторгнення

Анотація

Проведено аналіз психологічної взаємозалежності між мисленням та уявою у процесі творчого акту; окреслені шляхи подолання психологічної інерції; розглянуто залежність між психологічним відторгненням і ступенем складності задач; намічені принципи і способи використання індивідуалізованої стратегії творчої діяльності.

Біографія автора

  • Світлана Алімова
    здобувач-ка Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України, психолог консультаційного центру, м. Донецьк

Посилання

Мацко Л.А., Вашковська В.В. Практичні аспекти формування творчого мислення у студентів технічного вузу / / Шляхи та проблеми входження освіти України в світовій освітянський простір. Збірник доповідей міжнародної науково-методичної конференції., м. Вінниця, 8-9 червня 1999 року. В 2-х томах. - Том 1. - Вінниця: “УНІВЕРСУМ -Вінниця”, 1999. - С. 120-124 .

Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества . - К.-Донецк: Вища школа,1983. - 184 с.

Мигдал А.Б. Поиски истины (заметки о научном творчестве ). - М.: Знание, 1978. - 80 с.

Лук АН. Психология творчества. - М.: Наука, 1978. -128 с.

Общая психология / Под. ред. А.В. Петровского. - М.: Наука, 1986. - 338 с.

АльтшуллерГ.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. - 2-е изд., доп. - Новосибирск: Наука, 1991. - 225 с.

Таранов П.С. 500 шагов к мудрости: В 2-т. - Донецк: Сталкер, 1996. - 480 с.

Основы научно-технического творчества молодёжи / Под. ред. Сапицкого К.Ф. - К.: УМФ ВО, 1993. - 184 с.

Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. -М.: Музыка,1976. - 367 с.

Самин Д.К. 100 великих учёных. - М.: Вече, 2000. -590 с.

Алимова С.В., Туков В.А. Мелодическая внеритмичес-кая символика для нетемперированной музыки. Метод. пособие. - Донецк: Государственная консерватория им. С.С. Про-кофьева,1994. - 25 с.

Медведева В.В. Творческая деятельность студентов как средство профессиональной ориентации и корректировки обучения будущих специалистов / / Машиностроение и техносфера на рубеже 21 века. Сборник трудов международной научно-технической конференции в г. Севастополе 10-16 сентября 2001 года: в 3-х томах. - Донецк: ДОНГТУ, 2001. -Т.2 - С. 14-18.

Психология и педагогика / Сост. и отв. ред. А.А. Ра-дугин. - М.: Центр,1999. - 256 с.

Burns, Da-vid D. The Feeling Good Handbook. -Un.California.1989. - 648 c.

Завантаження

Як цитувати

Алімова, Світлана. “ПСИХОЛОГО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ”. Психологія і суспільство, no. 1(19), May 2017, pp. 63-68, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/184.

Схожі статті

1-10 з 464

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.