ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Олег Ткачук

Анотація


З погляду найвідоміших психологічних підходів, у статті розглядаються художні здатності, вивчення яких дозволяє більш чітко окреслити проблему психо-духовної природи людини, способів її актуалізації як з допомогою ресурсів свідомості, так і підсвідомого, архетипних матеріалів психіки у творчості.

Ключові слова


емпірична психологія; психофізика; діалектико-матеріалістичний підхід; свідомість; підсвідомість; архетип; художня творчість; катарсис

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


ВыготскийЛ.С. Мышление и речь: [сборник] / Л.С. Выготский. - М.: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2008. - 668 с.

Выготский Л.С. Психология искусства. - [изд. 2-е]; общ. ред. В.С. Иванова / Л.С. Выготский. - М.: Искусство, 1969. - 576 с.

Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства / Д.А. Леонтьев. - М.: Изд, МГУ, 1998. - 111 с.

Марцинковская Г.Д. 100 выдающихся психологов мира / Г.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. - М.:

Изд. “Институт практ. психологии”, Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1996. - 320 с.

ХьеллЛ. Теория личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. -[3-е изд.]. - СПб.: Питер, 2010. - 607 с.

Юнг К. Психоанализ и искусство: [пер. с англ.] / К. Юнг, Э. Нойман. - М.: REFL-book, К.: Ваклер, 1996. -304 с.

Юнг К.Г. Архетип и символ / сост. и вступ. ст. A.M. Руткевича. - М.: Ренессанс, 1991. - 304 с.

Юнг К.Г. Аналитическая психология / К.Г. Юнг. - СПб.: Палантир, 1994. - 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)