ВІД ІДЕЙ В.А. РОМЕНЦЯ ДО КУЛЬТУРНОЇ ПЕРСОНОЛОГІЇ

Олена Старовойтенко

Анотація


Глибоко історичне розуміння психіки, ідея герменевтики психічного, культурно зорієнтована історія психології, парадигмальне осмислення категорії вчинку, концепція творчої індивідуальності та інші уявлення, епістеми і концепти В.А. Роменця є евристичними в багатьох теоретичних аспектах і психологічних упредметненнях. Це знаходить яскраве підтвердження в обстоюваній автором статті культурної персонології з її методом персонологічної інтеграції культурного досвіду, категоріями “культура” і “життя”, модусами “persona” і “per se”, діалектикою особистості і логосу, психологічним моделюванням способів синтезу досвіду і психокультурного зреалізування потенціалу особистості.


Ключові слова


В.А. Роменець; історія психології; культурогенез; категорія “вчинок”; культурна персонологія; особистість; персонологічний поворот у психології; парадигма синтезу у просторі персонології

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ // Психология индивидуальности: новые модели и концепции / Под ред. Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. - М.: МПСИ, 2009. - С. 356-382.

Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. - СПб.: Речь, 2002. - 542 с.

Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути. - СПб.: РХГИ, 1997. - 378 с.

Петровский В.А. Общая персонология: наука личности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - Самара, 2003. - С. 20-30.

РоменецВ.А. Поступковая природа психического и предмет психологии // Предмет и метод психологии / Под ред. Е.Б. Старовойтенко. - М.: Академический проект, 2005. - С. 379-398.

Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности. - М.: Академический проект, 2007. - 308 с.

Старовойтенко Е.Б. Модель персонологии в парадигме “жизни” // Мир психологии. - 2010. - №1. -С. 157-173.

Юнг К.Г. Психологические типы. - М.-СПб.: Ювента; Прогресс, 1995. - 716 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)