ДОДАВАННЯ СУБ'ЄКТИВНИХ ЧАСОВИХ ІНТЕРВАЛІВ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Олексій Полунін

Анотація


У статті розглядається застосування операції додавання суб’єктивних часових інтервалів для вивчення властивостей часового виміру досвіду індивіда та особливостей функціонування часового механізму. Експериментально, за допомогою різних комбінацій інтервалів-доданків, досліджено додавання інтервалів, які сумарно дорівнюють 6 та 12 секундам. Доведено, що часовий параметр досвіду має змінну кривизну. Для інтервалів до 6 секунд дійсна нерівність А+В>С, тоді як для інтервалів близьких до 12 секунд цей простір демонструє ознаки лінійного (А+В=С). Кривизна субпростору тривалостей залежить також від способу розподілу відрізку часового досвіду на сегменти та від послідовності їх подання. Для інтервалів до 6 секунд отримано порушення комутативності, тобто А+В=В+А. Аналіз точності додавання та його варіативності вказує на залежність актуальної чутливості компаратора часового механізму від тривалості попереднього інтервалу. Стандартне відхилення інтервалу, отриманого шляхом додавання, є більшим від стандартного відхилення відповідного інтервалу, отриманого методом відтворення, що вимагає додаткових витрат на координацію роботи часового механізму при виконанні операції додавання.

Ключові слова


психологічний час; досвід індивіда; часовий механізм; суб’єктивний часовий інтервал; додавання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Polunin O. Einfache mathematische Operationen mit Zeitintervallen / O.Polunin // Beiträge zur 49.Tagung experimentell arbeitender Psychologen, Trier, 2007 / K.F.Wender, S.Mecklenbräuker, GD.Rey, T.Wehr (Hrsg.). -Lengerich: Pabst Science Publishers, 20O7. - S. 174.

Головаха Е.И. Психологическое время личности / Е.И.Г оловаха, АА.Кроник. - K.: Наукова думка, 1984.

- 208 с.

Frederick S. Time discounting and time preference: A critical Review / S.Frederick, G.Loewenstein, T.O’Dong-hue // Journal of Economic Literature. - 2002. - Vol. XL. - P. 351-401.

Loewenstein G.F. Anomalies in intertemporal choice

- evidence and an interpretation. / G.F.Loewenstein & D.Prelec // Quarterly Journal of Economics. - 1992. - №107 (2). - P. 573-597.

Prelec D. Beyond time discounting / D. Prelec, G. Loewenstein // Marketing Letters. - 1997. - № 8:1. - P. 97-108.

Gärdenfors P. Conceptual spaces: the geometry of thought / P.Gärdenfors. - Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press, 2004. - 308 p.

Church R.M. Properties ofthe internal clock / R.M. Church // Annals of the New York Academy of Sciences. - 1984. -Vol. 423. - P. 566-582.

Block R. Models of psychological time revisited / R.Block, D.Zakay // Time and Mind / H.Hellrich (Ed.). - Seatle, Toronto, Göttingen, Bern: Hogrefe & Huber Publishers, 1996. - P. 171 - 195.

Wearden J.H. Applying the scalar timing model to human time psychology: progress and challenges / J.H.Wearden // Time and Mind II: Information Processing Perspectives / HHelfrich (Ed.). - Seatle, Toronto, Göttingen, Bern: Hogrefe & Huber Publishers, 2002. - P. 21-39.

Monsell S. Task switching / S.Monsell // Trends in Cognitive science. - 2003. - Vol. 7, № 3. - P. 134-140.

Полунін О. Особливості когнітивного переключення із задачі на задачу при використанні часових інтервалів як стимулів // Психологія і суспільство. -2010. - №1. - С. 159-170.

Полунін О. Часові інтервали як стимули в експериментальному методі заміни задачі: нова версія // Психологія і суспільство. - 2009. - №2. - С. 109-115.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)