РОЗВИТОК ЗДАТНОСТІ ДО САМОАНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Наталія Пеньковська

Анотація


Нами описуються результати діагностичного дослідження особливостей розвитку здатності до самоаналізу у молодших школярів, обґрунтовується вікова специфіка досліджуваного феномена у дітей 7-11 років, вивчаються психологічні умови, які спричиняють особливості становлення когнітивного аспекту самосвідомості дітей молодшого шкільного віку.


Ключові слова


особистість молодшого школяра; здатність; рефлексія; самоаналіз; самооцінка; самопізнання; самосвідомість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Боришевський М.Й. Виховання самоконтролю в поведінці учнів початкових класів. - К.: Радянська школа, 1980. - 144 с.

Изучение особенностей психического развития и воспитания учащихся (психологические методики выявления уровня личностного развития и воспитания школьников). [Сборник научных трудов] / Редкол.: Д.И. Фельдштейн (отв. ред.) и др. - М.: Изд-во АПН СССР, 1987. - 163 с.

Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). - К.: Стилос, 2000. - 336 с.

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической психологии. - М.: Линка-Пресс, 1997. -176 с.

Общение и формирование личности школьника (опыт экспериментального психологического исследования) / Под ред. А.А. Бо-далёва, РЛ. Кричевского. - М.: Педагогика, 1987. - 160 с.

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Программа формирования психологического здоровья у младших школьников. - М.: Генезис, 2001. - 280 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)