ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІНДИВІДІВ ЗА ЧАСОВОЮ МІКРОСТРУКТУРОЮ СВІДОМОСТІ

Олександр Сагайдак

Анотація


Для адекватної оцінки часової динаміки функціонування свідомості доречно дослідити її на всьому мікроструктурному діапазоні часу, тобто на тривалостях усіх трьох класичних часових зон: коротких, нейтральних та довгих інтервалів. Г. Вудроу і П. Фресс, досліджуючи часові аспекти сенсо-моторних реакцій індивіда, визначили у зоні нейтральних інтервалів проміжок у 0,6 с, що відтворювався обстежуваними найбільш точно. Подальші дослідження показали, що цей проміжок емпірично відображає тривалість найбільш оптимальних та ефективних рухів. Але чи для всіх індивідів цей оптимум є насправді оптимальним? І які особливості часової мікроструктури свідомості, котра проявляється у поведінці та когнітивній сфері в індивідів з різною тривалістю “дійсного теперішнього”? Ці питання потребують детального дослідження, тому нами здійснена спроба дати відповіді на них.

Ключові слова


свідомість; індивід; часова мікроструктура; локус уваги; часовий проміжок абсолютна та відносна помилки відтворення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вудроу Г. Восприятие времени // Экспериментальная психология / Под ред. С.С. Стивенса. - М., Иностр. лит-ра, 1963. - С. 859-878.

Психология сознания / Сост. и общая редакция Л.В. Куликова. - СПб.: Питер, 2001. - С. 8-169.

Пуховский Н. Н. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций. - М.: Академический проект, 2000. - С. 30—42.

Фресс П. Восприятие и оценка времени // П. Фресс, Ж. Пиаже. Экспериментальная психология. - М.: Прогресс, 1978. - Вып. 6. - С. 88-130.

Цуканов Б. И. Время в психике человека. - Одесса: Астропринт, 2000. - С. 35-150.

Элькин Д. Г. Восприятие времени. - М.: АПН РСФСР, 1962. - С. 151-155.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)