КОМПЛЕКСНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Галина Мєщанова Інститут державного та муніципального управління, м. Запоріжжя

Ключові слова:

соціально-психологічне дослідження, фундаментальний експеримент, розумність, соціальність, креативність, особистість, адаптованість, дезадаптованість, риси характеру, міжособистісна взаємодія

Анотація

Висвітлюються принципи та умови експериментального вивчення особистості учня як підґрунтя реалізації психолого-педагогічного змісту навчання та створення умов для розвитку його природних нахилів, здібностей та інтересів, підготовки соціально компетентного випускника; подається система діагностики соціального розвитку школярів; розглядаються етапи психодіагностики та аналізу вивчення особистості дослідницькими методиками; подається приклад діагностики та аналізу результатів вивчення рис характеру учнів різних вікових категорій, з допомогою яких будується поведінковий паттерн (методика Т.Лірі).

Біографія автора

  • Галина Мєщанова, Інститут державного та муніципального управління, м. Запоріжжя

    старший викладач Інституту державного та муніципального управління, м. Запоріжжя

Посилання

Большаков В. Ю. Психотренинг. - СПб. : Социально-психологический центр, 1996. - 380 с.

Диагностика психического развития / / Общ. ред. И. Шванцара. - Прага : Авиценум, 1978.

Лучшие психологические тесты. - Петрозаводск, 1992.

Психологические тесты // Состав. Ахмеджанов Э. Р. - М. : Светотон, 1995. - 320 с.

Рабочая книга практического психолога // Под ред. А. А. Деркач. - М. : Издат. дом Красная площадь, 1996. - 398 с.

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М. : ВЛАДОС, 1995. - 529 с.

Собчик Л. Н. Диагностика межличностных отношений. Метод. руководство. - М., 1990.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання : принципи, умови забезпечення. - К. : Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А. В., Гура Т. Є., Мєщенова Г. О. Психодіагностика розумових здібностей школярів // Рідна школа. - 1996. - № 8. - С. 19-26.

Фурман А. В., Комісаров В. О. Школа здібностей // Рідна школа. - 1996. - № 8. - С. 5-9.

Фурман А. В. Методика определения личностной адаптированности школьников. - К., 1993. - 24 с.

Фурманов И. А. Детская агрессивность : Психодиагностика и коррекция. - Минск : ИЛЬИН В. П., 1996. - 192 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб. : Питер Пресс, 1997. - 608 с.

Завантаження

Як цитувати

Мєщанова, Галина. “КОМПЛЕКСНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ”. Психологія і суспільство, no. 1, May 2017, pp. 88-105, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/8.

Схожі статті

1-10 з 482

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.